Kirlianova fotografija presnega (levo) in kuhanega (desno) brokolija

Zelo naravno je sprejeti obstoj nekega življenjskega polja, katerega del smo in ki se širi od nas.Če na življenje ne gledamo kot na mehanski pojav, drugače sploh ne more biti. Kljub temu pa si je biopolje v dvajsetem stoletju le sramežljivo utiralo pot, preplavljeno z navidezno velikimi dosežki sodobne medicine in znanosti, ki pa sta v resnici usmerjeni v enostransko, ozko obravnavanje življenja in človeškega telesa.

Zdravstvene težave se najprej pokažejo na nematerialnih ravneh našega bitja, ki jim pravimo biopolje.

Nekje do leta 1970 je biopolje sodilo v neznanstveno področje. V tradicionalni medicini, kot je ajurveda, so biopolje poznali že vsaj pred pet tisoč leti. Del te zgodbe so tudi avra in čakre, ki so pravzaprav manjša biopolja v naših telesih. Eden od pionirjev raziskovanja biopolja iz devetnajstega stoletja je bil kemik Karl von Reichenbach, ki je sistematično raziskoval sevanje organizmov in je sledil filozofiji vitalizma (ideji, da je vse živo), česar sodobna konvencionalna biologija ne priznava. In to seveda ni pomagalo k sprejemanju njegovih zamisli. Reichenbachovo delo so nadaljevali številni znanstveniki in raziskovalci. Eden najbolj znanih je Wilhelm Reich, doktor medicine in psihiater, ki govoril o »orgonski energiji«.

Dejansko se tudi konvencionalna znanost srečuje s poljem, namreč v obliki električnih polj organizma. Živčni impulzi se prenašajo s pomočjo akcijskega potenciala – določenega vpliva električnega polja oziroma spremembe polarnosti. Znano pa je tudi, da okoli celic, predvsem živčnih, obstajajo mikropolja. Po drugi strani pa naj bi bilo biopolje nekaj celostnega, kar deluje na ravni vseh organov in celotnega organizma. Angleški biolog Rupert Sheldrake ga je imenoval morfogenetsko polje. Zdi se, da razvoj zarodka vse od oplojene jajčne celice do odraslega organizma vodi neko polje. Toda v treh glavnih znanstvenih vejah – fiziki, biologiji in medicini – biopolja ne priznavajo.

ODKRITJE BIOPOLJA

Leta 1970 je nemški fizik Fritz-Albert Popp z inštituta v Kaiserslauternu dal sveže odrezane liste rastline v temno komoro in nanjo nalepil zelo občutljiv film. Bil je nemalo presenečen, ko je na fotografijah videl, da ti listi oddajajo svetlobo. Tako je bilo biopolje prvič znanstveno dokazano in prikazano. Od takrat do danes so izdelali veliko mehanskih naprav za merjenje biopolja, vse do GDV-kamere Konstantina Korotkova. Večinoma pa temeljijo na Kirlianovi fotografiji, poznani od leta 1920.

Svetloba, ki jo je videl Popp, je bilo pravzaprav sevanje fotonov, ki so izhajali iz biološke snovi, zato je enote svetlobe poimenoval biofotoni. Konglomerat teh biofotonov obdaja tudi človeško telo in ga upravičeno imenujemo biopolje. Dokazano je, da motnja v prepustnosti svetlobe pokaže mesto zdravstvene težave, ki se najprej pokaže na nematerialnih ravneh našega bitja, ki jim pravimo biopolje.

Danes izraz biopolje združuje različne znanstvene veje, kot so bioelektromagnetizem, morfogenetika in ontogenetika. Leta 1992 pa je v ZDA Nacionalni inštitut za zdravje NIH prvič sprejel izraz biopolje kot medicinski termin, ko so poskušali opredeliti osnovno entiteto organizma, ki je poleg molekul odgovorna za zdravje.

RAZISKAVE BIOPOLJA V LJUBLJANI

Eno redkih mest na svetu, kjer potekajo dolgoročne in temeljite raziskave biopolja, je ljubljanski Inštitut BION, ustanovljen leta 1990. Do zanimivega spoznanja je prišlo, ko se je BION prijavil na natečaj Inštituta za nekonvencionalno znanost v Seattlu. Glavni očitek nasprotnikov BION-ovega predloga projekta, ki se je ukvarjal z raziskovanjem biopolja, je bil, da projekt govori o nečem, kar ne obstaja. Za utemeljitev svojega projekta so znanstveniki Inštituta BION naredili analizo znanstvene literature na to temo. Uporabili so bazo Google Scholar, ki išče po znanstvenih člankih, in PubMed, ki se uporablja kot referenca v medicini. Tudi sami so bili presenečeni, ko so našli 19.500 člankov na temo »biološko polje«. Ko so v iskalnik dodali pogoj, naj se omeji na klinične raziskave, se je številka zmanjšala na 326, a tudi to je bila za domnevno neobstoječo tematiko pomembna številka. In ko so v iskalnik vnesli izraz »biopolje«, je bilo po Google Scholarju 668 kliničnih raziskav, po PubMedu pa 17, ki so dokazovale obstoj biopolja. Upoštevane so bile le konvencionalne strokovne revije; velika večina teh člankov je govorila o pozitivnem učinku biopolja.

Krešimir Mišak

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 355 (februar 2023).

VPLIV PLOŠČICE ZA HARMONIJO PROSTORA

Na ljubljanskem Inštitutu za bioelektromagnetiko in novo biologijo BION so izmerili tudi delovanje »3D nalepke za harmonijo prostora« ter potrdili njen vzpodbuden vpliv na čuječnost ljudi, ki se nahajajo v prostoru. Izdelane in informirane so po postopku informacijskih Tehnologij Poznik.

Informirana ploščica za harmonijo prostora

Kot pojasnjuje avtor Vili Poznik, so energijske ploščice nosilec informacijskih kod, te pa vplivajo na spremembe vode in zraka v prostoru ter tako vplivajo na počutje ljudi, živali in rastlin. Izboljša se počutje, manj smo utrujeni in zmanjšajo se negativni vplivi elektrosmoga od raznih naprav. Spodbujajo torej umiritev, sproščenost, prijetno počutje, svež zrak, kar pomeni obilje kisika in ionov, mir, mišično sproščenost, umsko sproščenost. Namestimo jih na okna dnevnih prostorov, pisarn, obratovalnic in povsod drugod, kjer želimo vplivati na aktivne procese.

3D energijsko ploščico so na BION-u februarja 2022 testirali na petnajstih testnih osebah, in sicer nameščeno na MIKroventov lokalni prezračevalni sistem; testirali so energijski vpliv na človeški organizem. Merili so več fizioloških parametrov, ki temeljijo na srčnem ritmu, mišični aktivnosti, električni prevodnosti kože, ritmu dihanja in temperaturi na prstu roke. Za merjenje omenjenih parametrov so uporabili napravo Biosignalsplux.

Ugotovili so, da:

Na globinsko psihološki ravni (podzavest), ki jo v največji meri predstavlja parameter »električna prevodnost kože«, ploščica za petnajst odstotkov okrepi učinek MIKrovent sistema, pri čemer je delovanje obeh tu izrazito sproščujoče.

Na ravni vegetativnega in somatskega telesnega sistema ploščica deluje poživljajoče v povprečju za sedemdeset odstotkov.

Tako pri vegetativnem kot pri somatskem sistemu deluje ploščica v sklopu MIKrovent delujočega sistema izravnalno na vpliv drugega. To pomeni, da daje organizmu širšo zmožnost uravnavanja fizioloških procesov (homeostaze) in s tem prilagajanja na dražljaje okolja. To pomeni, da je dodatek ploščice na MIKrovent sistem primeren za delovna okolja, kot so šole, pisarne, tovarne, dnevne sobe in podobno, kjer je potrebno, da si buden in čuječ.

T. S.

Informirana ploščica za harmonijo prostora