bran

Najnovejši izdelek raziskovalca biopolja Franca Šturma iz Tolmina je naprava Generator biopolja »Bran«, s pomočjo katere lahko koristno uporabimo energijo baznih postaj v mestu in vaseh. Je plod njegovih dolgoletnih radiestezijskih izkušenj, raziskovanja biopolja ter proučevanja slovenske kulturne dediščine, ki sta jo zbrala in popisala dddr. Andrej Pleterski v knjigi Kulturni genom in raziskovalec Pavel Medvešček-Klančar v knjigi Iz nevidne strani neba.

Visokofrekvenčno valovanje 4G in 5G se naloži tudi na kovinske žice električnega omrežja; ta elektrosmog zmanjšuje splošno odpornost telesa.

Novo napravo ste poimenovali Bran. Pred čim nas brani?

Pred škodljivimi stranskimi učinki razvoja naše civilizacije. Naši mobilni telefoni so se namreč spremenili v zmogljive računalnike, ki ne morejo delovati brez visokofrekvenčne tehnologije. V vseh naseljih so postavljene bazne postaje 4G in 5G, ki služijo za komunikacijo z našimi napravami. To nam prinaša prednosti, saj so vsakršne informacije dostopne v trenutku. Vendar signali 4G in 5G povečujejo tudi entropijo (stopnjo nereda) v okolici. In to mnogo bolj, kot jo povečujejo katerikoli naravni pojavi ali druge tehnološke naprave. Takšno okolje v daljšem časovnem obdobju škodi ljudem in živalim, saj slabi njihovo splošno odpornost.

Poleg tega se visokofrekvenčno valovanje naloži na vsako kovinsko površino, tudi na kovinske žice običajnega električnega omrežja.

Tega inženirji bržkone niso posebej načrtovali?

Ne, saj izhaja iz fizikalnih zakonitosti. In tako pride visokofrekvenčno valovanje po žicah običajne elektrike v naša stanovanja. Tako imamo povsod, kjer imamo elektriko, tudi visokofrekvenčne signale. Visoka frekvenca se naloži na osnovno sinusoido običajnega električnega toka. Temu rečemo električna umazanija ali elektrosmog. Elektrosmog ničemur ne služi, je le dodatna entropija, ki je prispela v naše stanovanje in zmanjšuje splošno odpornost telesa.

Kako deluje Bran?

Poveže se z bazno postajo 4G, 5G v naselju, če je bazna postaja oddaljena manj kot pol kilometra zračne razdalje. Povezava teče prek »pajkove niti«, saj gre po zraku in ne po površini zemljišča. Posoški staroverci so z izrazom pajkova nit označevali povezavo moči med nebom in Zemljo. Verjeli so, da ta nit prihaja od zvezde, torej od zgoraj navzdol (več o tem v članku »Pajkova nit« na Radiestezija-sturm.si). Pajkova nit ima osredotočeno moč s potencialom v znamenju vode in barvito informacijo. To pomeni, da ne škoduje ljudem in živalim, če so ravno tam, na njenem poteku. Okoli povezave bazna postaja – naprava se formira biopolje s premerom dveh kilometrov. To biopolje predela vso entropijo na njegovem območju učinkovanja, tudi entropijo elektrosmoga v hišni električni napeljavi.

Kako pa to biopolje vpliva na zdravje ljudi?

Učinkuje na duhovno ravnotežje ljudi in živali, jim povečuje duhovno moč in tako krepi njihovo splošno odpornost na bolezni. Bazne postaje v mestih lahko torej uporabimo za projekt »Kaj narediti, da bo manj bolnikov«. Podobne prijeme so izvajali naši predniki v preteklosti, le da so za formiranje naravnih sistemov uporabili naravne danosti, mi pa lahko uporabimo že obstoječe vire moči, ki jih imamo v naših naseljih.

Pravite, da je z duhovno močjo naprave Bran mogoče vplivati celo na potek dogodkov. Kako?

Celoten sistem, torej Bran skupaj z izvorom entropije baznih postaj, ima zelo veliko instalirano moč, ki jo lahko uporabimo tudi za usmerjanje poteka dogodkov. Ko je naprava odprta, položimo roko na pokonci stoječ leseni okvir in povemo naročilo, kaj želimo, da naj se zgodi. Običajno so takšna naročila usmerjena v zdravljenje, sebe ali naših prijateljev. Učinkuje tudi naročilo na daljavo. Pri tem je zanimivo opazovati, kako se začnejo odvijati dogodki, ki vodijo v pravo smer.

Bran učinkuje na duhovno ravnotežje ljudi in živali, jim povečuje duhovno moč in tako krepi njihovo splošno odpornost na bolezni.

Na katere bodoče dogodke pa lahko vplivamo?

Z močjo duhovnega polja je najlažje vplivati na tiste bodoče dogodke, ki so že naravnani v pravo smer in rabijo samo še dodaten impulz. Ne moremo pa vplivati na vse dogodke. Najtežje vplivamo na tiste, ki se prekrivajo z nasprotnimi interesi drugih ljudi. Izboljšamo lahko tudi potek takih dogodkov, a le z našim dejavnim poseganjem v dogajanje. To, da je že vse vnaprej določeno, pa se zdi meni osebno še najmanj verjetno.

Kako napravi posredujemo svoja naročila?

S pomočjo misli, saj lahko duhovno polje usmerjamo z mislimi. Ko smo v neposredni bližini naprave, njeno duhovno polje sliši naše misli in svojo moč usmerja v njihovo uresničitev, tudi če tega nismo posebej naročili.

Lahko tudi (ne)vede škodujemo?

Izdelek je zasnovan tako, da ustvarja le polje, ki učinkuje blagodejno na ljudi in živali. Z njegovim poljem ne moremo povzročati škode na noben način, tudi če bi to posebej naročili. Ukazov, ki bi povečevali entropijo na območju ali v dogodku, naprava ne more uresničiti, zato je ni mogoče uporabiti v škodo drugih ljudi.

Kam v hiši ali stanovanju jo postavimo?

Kamorkoli. Najbolje pa ob zunanjo steno, tako da gre pajkova nit takoj ven in ne po celi hiši. Če je bazna postaja zelo blizu, na primer bližje od sto metrov, ni pomembno, kako je izdelek obrnjen, saj učinkuje takoj, ko je odprt.

Bran je le polovica celotnega izdelka. Druga polovica je obstoječa bazna postaja v mestu, ki je izvor entropije v znamenju ognja. Sistem učinkuje tudi v povezavi s stebrom visokonapetostnega daljnovoda. Če v bližini ni bazne postaje oziroma izvora entropije, naprava ne bo delovala.

Tatjana Svete

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 360 (julij 2023).

Generator biopolja »Bran«