Ljubezen duše

»Pri štiridesetih sem bil zelo nezadovoljen z življenjem. Delo, ki sem ga opravljal v podjetju, se mi je zdelo dolgočasno, brez globljega pomena. Čeprav sem hrepenel po romantičnem razmerju, ga nisem bil sposoben ustvariti. Živel sem dozdevno brez začrtane smeri, rutinsko, vsak novi dan pa je bil enako prazen in brez navdiha kot prejšnji. Spraševal sem se, zakaj sem tu, na Zemlji. Odgovora nisem imel, prav tako nisem vedel, kako ga najti. Včasih sem si želel, da bi se lahko vrnil Domov«, se predstavlja Robert Schwartz, avtor knjige Ljubezen duše, ki je nedavno izšla pri ARA založbi in sporoča: Ljubite tako, kot ste to načrtovali pred rojstvom.

Za življenje slehernega utelešenega človeka obstaja načrt A, so pa tudi dodatni načrti, ki mu omogočijo sprejemanje odločitev s svobodno voljo.

V iskanju smisla življenja si je avtor privoščil seanso z jasnovidno medijko. Kanalizirala je njegove duhovne vodnike, ki so mu povedali, da je svoje največje izzive z namenom duhovne rasti načrtoval pred rojstvom. Kmalu zatem je spoznal žensko, ki zmore kanalizirati svojo lastno dušo. V približno petnajstih urah kanaliziranja mu je njena duša podrobno pojasnila, kako deluje načrtovanje pred rojstvom. Zamisel o načrtovanju pred rojstvom se mu je zdela jasna, mogočna in nesporna, in nastala je knjiga Ljubezen duše. Iz nje povzemamo:

V tistem obdobju sem doživel izkušnjo, ki me je duhovno preobrazila. Nekega dne sem hodil po ulici in čutil sem čisto, prežemajočo, brezpogojno ljubezen do vsakega človeka, ki sem ga videl. Ta ljubezen je bila temeljno drugačna od tiste, ki jo občutimo do starša, otroka ali partnerja; bila je božanska, transcendentna, vseobsegajoča, brezmejna in popolnoma sem se potopil vanjo. Intuitivno sem razumel, da je bila ta izkušnja dar moje duše, ki me je nagovarjala: »Ta ljubezen je to, kar si v resnici.«

Odločil sem se zapustiti svet podjetništva in pisati knjige o tem, zakaj pred utelešenjem načrtujemo svoje največje izzive. V naslednjih letih sem napisal Načrt duše in Dar duše, kot tudi knjigo Ljubezen duše. Moje življenje po izidu teh knjig je postalo izjemno izpolnjujoče. Pot, po kateri stopam, je zdaj res enkratno moja, česar si pri štiridesetih nisem predstavljal niti v najbolj divjih sanjah – tega takrat sploh ne bi mogel razumeti. Enako pomembno je dejstvo, da sem ob pripravi na pisanje teh knjig spoznal, da človekovo trpljenje ni naključno, poljubno ali nesmiselno; je izjemno prežeto s smislom. To razumevanje se mi je zdelo nadvse zdravilno. Upam in želim, da boste podobnega zdravljenja deležni tudi sami.

Pomembno je razumeti, da ni enega, premočrtnega, konkretiziranega življenjskega načrta – lahko bi mu rekli načrt A – za življenje slehernega posameznika. Obstaja načrt A, so pa tudi načrti B, C, D, E in tako dalje … Načrtov je toliko, da jih človeški možgani sploh ne morejo doumeti. Ti dodatni načrti utelešenemu človeku omogočijo sprejemanje odločitev s svobodno voljo. Vsakdo ima svobodno voljo in zaradi nje je zemeljska šola resnično pomembna. Brez svobodne volje bi bili samo avtomati – v tem primeru resnično učenje sploh ne bi bilo mogoče.

NAPAKE SO NAŠA RAST

Načrt A je načrt, prežet z najvišjimi vibracijami; torej je življenje, v katerem osebnost (del energije duše v snovnem telesu) sprejema najbolj ljubeče odločitve v vsakem trenutku. V tem primeru ni razlik v vibraciji osebnosti in duše. Duša dejansko v celoti biva v telesu in trenutno utelešenje doživlja brez blažitev ali sprememb, ki jih ustvarja ego. Svetniki in mojstri lahko uresničijo ta načrt, preostali ljudje pa neizogibno sprejmemo vsaj nekaj, običajno pa precej neljubečih odločitev. Čeprav lahko neljubeče odločitve povzročijo bolečine tako nam kot drugim, lahko – če živimo zavestno – prinesejo zdravljenje in rast ter izjemno okrepijo sposobnost ljubiti. Zato delanje napak ni nekaj slabega. Pravzaprav smo na ta svet prišli prav s tem namenom. Naše napake so naša rast, in ko rastemo, služimo svetu in soljudem.

Neljubeče odločitve povzročijo bolečine, a nam lahko – če živimo zavestno – prinesejo zdravljenje in rast ter izjemno okrepijo sposobnost ljubiti.

Navzočnost in sprejemanje/hvaležnost sta božanska kombinacija, ki nam omogoči udejanjiti načrte, prežete z višjo vibracijo, ki smo jih zasnovali pred rojstvom. Ko smo popolnoma navzoči in hvaležni, oziroma vsaj sprejemamo to, kar se nam dogaja, smo v stiku s poljem neskončnih zmožnosti stvarstva. To pomeni, da s svojo navzočnostjo in sprejemanjem/hvaležnostjo stvarstvu energično rečete Da! Da rečete zdravljenju, globljemu razumevanju, vodenju, obilju, zdravju, duhovni jasnosti pa tudi ustvarjalnim rešitvam v največje dobro vseh.

BITJA SVETLOBE

Da bi življenju energično rekli Da!, moramo imeti vero ter zaupanje v dobroto življenja ter stvarstva. Vero lahko gojimo na več načinov; eden od najpomembnejših in najkoristnejših je občuteno védenje, da so izzivi, ki smo jih načrtovali pred rojstvom, prežeti s pomenom in smislom. Knjiga Ljubezen duše naj bi bila pot do omenjenega občutenega védenja.

Na moji spletni strani Yoursoulsplan.com objavljam zgodbe o kanaliziranjih, ki jih izvaja moja žena Liesel. Kanalizira skupnost modrih, ljubečih, nadvse skrbnih nesnovnih bitij, ki so v stanju zavesti enosti. Sočutno jim praviva bitja svetlobe.

Ogromna večina tega, kar je načrtovano, je mišljeno kot možnost ali verjetnost, ne kot nekaj zanesljivega. Življenjski načrti so fluidni, fraktalni in organski. Ali se bo določen načrt uresničil, je odvisno od odločitev posameznika, ki temeljijo na svobodni volji, od vibracij posameznika v sedanjem trenutku ter od zunanjih dogodkov/odločitev na podlagi svobodne volje, ki jih sprejemajo dozdevno ločeni »drugi«. Če je človek popolnoma navzoč, se na zemeljski ravni naravno uresniči načrt z najvišjo vibracijo. Ta različica življenjskega načrta je najmanj naporna in najmanj boleča pot do samouresničenja in poglobljenega služenja, prinaša pa tudi izjemno radost ter občutek izpolnjenosti.

IZZIVI PRED ROJSTVOM

Ljubezen duše je tretja v nizu, ki preučuje načrtovanje glavnih življenjskih izzivov pred rojstvom. Predstavlja načrtovanje izzivov na ravni duše, ki se pojavljajo v partnerskih odnosih, pa tudi v odsotnosti slednjih. Zdravilne vpoglede in razsvetljujoče informacije dobivam v pogovorih z modrimi, sočutnimi, nesnovnimi bitji, ki se sporazumevajo skozi medije in kanalizatorje. Barbara Brodsky kanalizira Aarona (vnebovzetega mojstra) ter Božansko Mater, spoj najvišje ženstvene zavesti (Marije, Quan Yin in drugih) v našem stvarstvu. Corbie Mitleid kanalizira posameznikovo dušo oziroma višji jaz. Staci Wells kanalizira svojega duhovnega vodnika. Pamela Kribbe kanalizira Jezusa, ki uporablja svoje hebrejsko ime, Ješua.

POGOVOR Z NESNOVNIMI BITJI

Precej dodatnih modrosti izvira iz regresij v pretekla življenja in regresij v življenje med življenji, oblike hipnoze, za katero sem se specializiral. V tej različici se lahko človek neposredno pogovarja z izjemno razvitimi nesnovnimi bitji (pogosto jim pravimo svèt modrecev), ki vedo, kaj je bilo načrtovano za trenutno utelešenje in zakaj, kako gre človeku na področju izpolnjevanja njegovih načrtov in kako lahko to počne bolje. Regresija v življenje med življenji zajema skrajšano različico regresije v pretekla življenja.

R. M.

Knjiga: Ljubezen duše