Yuri Yatsko

»Informacijske tehnologije, povezane s prenosom informacij v nek medij, denimo steklo ali vodo, ki so zadnje čase kar precej priljubljene, so že stare tehnologije. Z njimi se je ukvarjal že denimo nemški zdravnik in raziskovalec dr. Wilhelm Reich (1897–1957), ki pa je te tehnologije le obudil,« pojasnjuje dr. Yuri Yatsko, dr. fizike.

Doktor fizike Yuri Yatsko je tudi psiholog in mojster za dvig mentalnih sposobnosti. V Sloveniji živi in širi svoja odkritja že dve desetletji. Z njim smo se pogovarjali o delovanju informacijskih tehnologij.

Kako delujejo tehnologije prenosa informacij v nek medij – tako imenovano informiranje?

Materialni svet, v katerem živimo, je sestavljen iz elementarnih delcev, ki jih lahko opišemo in v določenih okoliščinah opazujemo tudi kot valovanje določenih frekvenc in konfiguracij. Vendarle lahko vse oblike materije obstajajo samo zahvaljujoč informacijski osnovi. Brez nje materija oziroma energija nima nobenega pomena, z drugimi besedami – ne obstaja.

Zanimivo je, da že sama beseda informirati vsebuje pomen besede, to je 'dati energiji formo, obliko, značaj' …

Da, v sodobni znanosti za to kategorijo naše resničnosti uporabljajo bodisi besedo informacija ali torzijsko polje. V starih časih, sploh v antiki, pa so uporabljali besedo eter, ki pa so jo iz znanstvenega besednjaka odstranili.

Menda tudi slavni nemški fizik in matematik Albert Einstein (1879–1955). Zakaj?

Res je. A jo je na koncu življenja spet uporabljal pod drugim imenom, saj se je zavedal, da se temu pojavu ne more izogniti. Gre za to, da priznanje obstoja etra kot resničnega fizičnega pojava odpira vrata tehnologijam, ki bi ljudem omogočale brezplačen dostop do neomejenih virov energije. O tem je nenazadnje govoril že Nikola Tesla. Naša civilizacija pa temelji na tem, da moramo za vse obstoječe vire energije plačati. Če bi omogočili ljudem brezplačno energijo, bi to pomenilo za našo civilizacijo katastrofo, hujšo od atomske vojne, saj bi to povzročilo razpad sistema. Zato je postal eter za uradno znanost zaprta, tabu tema.

Če informacijo nekega zdravila prenesemo v vodo in jo zaužijemo, vpliva na telo podobno, kot če bi zaužili sámo zdravilo.

Na koncu prejšnjega stoletja je ruski fizik akademik Genadij Ivanovič Šipov (1938) skupaj z akademikom Anatolijem Evgenijevičem Akimovom (1938–2007) razvil teorijo vakuuma; v okviru teh raziskav je ponovno obudil ta pojav in ga poimenoval torzijsko polje. Njuna teorija je tako osnova za razvoj različnih naprav za pridobivanje zelo poceni energij, ki uspešno delujejo več kot deset let, vendar je njihovo število zanemarljivo majhno. Ker sta Šipov in Akimov kršila tabu na tem področju, so ju označili za predstavnika »lažne znanosti«. Uradna znanost je bila seveda spet zelo skeptična glede teorije torzijskih polj, ampak razlog je, kot rečeno, civilizacijski. Uradna znanost zaenkrat ne sme odpirati te Pandorine skrinjice, ker sistem delovanja naše civilizacije še ni pripravljen na prosto, brezplačno energijo.

Torzijsko polje nima materialne osnove; to je čisto informacijska struktura, tako kot eter. Vse je povezano z vrtenjem. V našem materialnem svetu vse, kar se vrti, povzroča torzijska polja. Hkrati se vrti vse, kar nas obkroža. Zemlja se vrti okrog svoje osi in okrog Sonca. Sončni sistem se vrti okrog galaksije in tako naprej. To pomeni, da so vsepovsod prisotna torzijska polja.

Rekli ste, da so eter informacije. Tudi izumitelj Nikola Tesla (1856–1943) je dejal, da je vse informacije dobil iz etra.

Nikola Tesla je s svojimi odkritji in izumi močno prehitel svoj čas. Pojav takšnih ljudi ni naključen, njihovo delo je priložnost za radikalno spremembo v razvoju civilizacije, hkrati pa test, koliko je človeštvo pripravljeno za spremembe.

Dejstvo, da so do začetka devetnajstega stoletja tehnologije proste energije dejavno uporabljali, je bilo dolgo zamolčano in prikrito. To še vedno lahko vidimo v arhitekturi, v stavbah, ki bile zgrajene v osemnajstem stoletju in v začetku devetnajstega stoletja. To je bil drug tip civilizacije. V prvi polovici devetnajstega stoletja pa je prišla nova, to je naša civilizacija, ki je uvedla, da je treba za vse vire energije plačati, in je zato prepovedala vse tehnologije pridobivanja proste energije.

A vse te stvari, o katerih sva se pogovarjala – o informacijah, etru, torzijskem polju –, so naši predniki dobro in natančno poznali. Njihova znanja so za sodobno civilizacijo nepojmljiva. Vemo recimo, da slavoloki zmage, ki jih imajo mnoga mesta, velikokrat stojijo na ostankih starih, nekoč delujočih portalov, ki so omogočali prehod z enega dela planeta v drugega.

Teleportacijo?

Ne. Teleportacija je povsem drugačen proces.

Lahko še malo bolj pojasnite torzijska polja? Kako so ta povezana z informacijsko tehnologijo?

Torzijsko polje nima materialne osnove, tudi nima nobene mase, zato lahko torzijska polja prenašajo informacije z neomejeno hitrostjo. Ne gre za svetlobno hitrost, gre za neomejeno hitrost. Svet, v katerem smo, je subjektivna resničnost. Subjektivna resničnost je neskončno majhen del objektivne ali absolutne resničnosti. Absolutno resničnost lahko z gledišča sodobnih znanj razumemo kot ogromen hologram, ki je ustvarjen iz torzijskih polj. Vir teh torzijskih polj je stvarnik, ki je ustvaril absolutno resničnost, v kateri je prisotna informacija o vseh mogočih in nemogočih različicah v razvoju dogodkov v celotnem vesolju.

Pri informiranju se ne prenašajo le informacije o danem zdravilu; samodejno se prenese tudi informacijsko stanje človeka, ki to vodi.

Naše misli niso nič drugega kot informacija: to pomeni tudi torzijska polja. Ko začnemo razmišljati na določen način, naše misli ustvarjajo določeno informacijsko sliko. Z energijo naše pozornosti odpiramo portal v absolutno resničnost. Kot rezultat tega torzijsko polje naših misli začne rezonirati oziroma sonirati z ustrezno informacijsko sliko v absolutni resničnosti. Naše misli tako formirajo le nekakšno okostje našega sveta, vsi manjkajoči elementi so po zakonu vzroka in posledice dodani samodejno. In prek tega portala absolutna resničnost – lahko jo imenujemo tudi vakuum ali eter, kjer je neomejena količina energije – začne napajati to našo informacijsko strukturo in začne se proces materializacije ali uresničitve, udejanjanja. To pomeni, da s svojimi mislimi materializiramo, ustvarjamo svet, v katerem živimo. Brez ustrezne informacijske slike oziroma podlage se v našem življenju ne pojavi niti zgodi ničesar.

Marsikdo se ne bi strinjal s tem, da soustvarja svet, ki si ga ne želimo, kjer so vojne, lakote, katastrofe …

Problem je v tem, da več kot petindevetdeset ali celo devetindevetdeset odstotkov vsega, kar se dogaja v naši glavi, poteka na nezavedni ravni, zato ne vemo, kaj se tam »kuha«. Vidimo samo rezultate tega. Zato je ljudem, ki znajo dvigniti raven ozaveščenosti, jasno, kaj in zakaj se dogaja in kaj se bo zgodilo v njihovem življenju; zato lahko zmorejo celo preusmeriti razvoj dogodkov. Če se ne zavedamo, kaj se dogaja v naši glavi, ne moremo spremeniti svojih misli in načina razmišljanja; to pomeni, da smo ujetniki svojega nezavednega in ne moremo spreminjati sveta, v katerem živimo.

Zakaj vam vse to tako podrobno razlagam? Zato, ker so zadnje čase tako imenovane »informacijske tehnologije« postale zelo popularne in se jih poslužuje vse več ljudi. Seveda na tem področju lahko srečamo mnogo amaterjev, pa tudi uglednih znanstvenikov, kot je recimo dr. Peter Garjajev. Princip delovanja teh tehnologij je podoben temu, kako sami formiramo svojo resničnost. To pomeni, da so te tehnologije tako ali drugače povezane z ljudmi, ki organizirajo proces informiranja (prenosa informacij z enega na drugi objekt), z njihovim razumevanjem narave in mehanizmov procesov, ki jih želijo sprožiti. Sama oprema, ki jo uporabljajo pri tem, ni toliko pomembna. Za informiranje najpogosteje uporabljajo vodo, ker je za to najbolj dovzetna.Ima namreč precej dinamično strukturo, ki se jo lahko s to tehnologijo hitro spremeni.

Kako je to povezano z ljudmi, ki organizirajo proces informiranja?

Vsak človek sam ustvarja svoj svet in je sam odgovoren za to, ali živi v »peklu«, polnem težav, strasti in stresov, ali pa je v njegovem svetu vse lepo in prijetno. Postopek informiranja vode oziroma kozarcev ima isto naravo, ker gre za univerzalni mehanizem. Ko prenašamo informacijo iz enega objekta v drug objekt, ta s tem pridobi določen del lastnosti prvega objekta. Recimo, če vzamemo informacijo nekega zdravila ali nekega prehranskega dodatka, ki je zelo drag ali ga ni mogoče dobiti, in to informacijo prenesemo v vodo, ta dobi del teh lastnosti. Ko zaužijemo to vodo, vpliva na organizem podobno, kot če bi zaužili zdravilo ali prehranski dodatek. Takšni poskusi so bili izvedeni ničkolikokrat in rezultati podobnih preizkusov so bili objavljeni tudi že v vaši reviji Misteriji. Informacijo lahko prenašamo neposredno v vodo ali prek posrednika, denimo predhodno posebej informiranega kozarca ali steklenice. Pristopi so različni.

Ključno vlogo pri tem procesu pa ima človek, ki ta postopek organizira in vodi. Pri tem se ne prenašajo le konkretne informacije o nekem zdravilu, samodejno se prenese tudi informacijsko stanje tega človeka. Zato bo pri dveh osebah, ki delata isti postopek, končni učinek različen. Zaradi tega je izjemno pomembno notranje miselno, čustveno in duhovno stanje, svetovni nazor človeka, ki organizira postopek informiranja vode. To je podobno kot kadar umetnik prenese v svojo sliko, glasbo, poezijo ali knjigo svoje psihično, duševno in duhovno stanje.

So ti procesi prenosa informacij vedno prisotni?

Ne gre za neko čudežno tehnologijo; ti procesi potekajo vsak dan pri vsakomur. Vzamemo kozarec vode, ga spijemo in že je ta voda dobila informacijsko strukturo našega stanja. Če smo jezni, užaljeni, razočarani in podobno, voda postane delno strupena. Če pa smo srečni, izražamo čustva hvaležnosti in ljubezni, vzamemo kozarec, ga malo držimo v rokah in voda bo postala bolj pozitivna, bolj zdravilna za nas. In vsak od nas lahko preprosto sam preveri, kako to izvesti, tudi to ste že objavili v vaši reviji.

Pri tehnologiji prenosa informacij je treba še povedati, da bo ta tehnologija prinašala rezultate toliko časa, dokler se bo s tem ukvarjal avtor postopka. Če temu ne bo več posvečal pozornosti ali se bo s tem prenehal osebno ukvarjati, bodo učinki prenosa informacij počasi izginili, čeprav bo postopek informiranja ostal isti. To pa se ne zgodi, če se v postopek informiranja vključi tudi informacija oziroma program, da tehnologija deluje tudi, ko tega človeka ni več formalno zraven. Seveda, če avtor postopka to zna in zmore narediti.

Preizkusili ste tudi vodo iz informiranega kozarca Longy za dolgoživost. Kako ste jo preverili in kaj ste zaznali?

Ko informacija, ki je v vodi, pride v organizem, v njem sproži določene procese. V določenem obdobju raziskovanja sem v sebi razvil sposobnost, da lahko zaznavam procese v svojem telesu, ki jih sproži določena snov oziroma informacija. Ne gre za nič skrivnostnega, to sposobnost lahko razvije vsak človek. V naravi živalim ta sposobnost omogoča preživetje.

V kozarcu Longy za dolgoživost so različne kombinacije informacij, ki jih ta prenese v vodo. Zaznal sem, da bodo pričakovani učinek v glavnem imeli starejši in izčrpani ljudje.

Ko telo prek vode dobi spekter informacij iz informirane vode, ali telo vzame vse informacije ali samo informacije, ki jih tisti trenutek potrebuje?

To je odvisno od paketa informacij, ki jih prenesemo v vodo. Recimo, v kozarec že lahko vnesemo informacijski program, ki omogoča, da telo vzame samo to, kar potrebuje v tistem trenutku, ko spijemo vodo. Če tega programa ni ali ni narejen kakovostno, temu ne bo tako. Umetnost tega postopka je, da pravilno naredite informacijske programe na ustrezne načine. Zadeva je bolj zapletena kot misli večina ljudi, ki se s tem ukvarja. Ne smemo pozabiti, da je to, kar se zavedamo, kar si zamislimo ali rečemo, le vrh ledene gore, in mi ne vemo, kaj se medtem dogaja v naši podzavesti, kaj vse se še prenese hkrati s tem. Zamislimo si lahko nekaj, na koncu pa nastane čisto nekaj drugega. Eden od ključnih pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje podobnih postopkov je stanje čistoče, čistosti, ki jo med tem postopkom lahko doseže malokdo.

Kako učinkovite so informacije od zdravil oziroma prehranskih dodatkov, ki jih telo dobi prek informirane vode?

Na te stvari moramo gledati realno. V medicini je znano, da je od psihološkega stanja bolnika odvisno, ali mu bo zdravilo pomagalo ali ne. Isto zdravilo bo nekomu pomagalo, pri drugem ne bo imelo nobenega učinka, tretjemu pa bo škodovalo. Zato mora dober zdravnik bolnika pripraviti, da zdravilo in zdravljenje sprejme; potem bo rezultat dober. Če pa se človek temu zdravljenju zavedno ali nezavedno upira, bo učinek minimalen ali ga ne bo oziroma se nikoli ne ve, kaj bo na koncu nastalo. To velja absolutno za vse procese. Tudi pri prenosu informacij.

Ali informacije v nekem mediju ostanejo trajno?

Odvisno od tega, kako je bila informacija dana, programirana. Zato sem rekel, da ima ključno vlogo človek, ki to počne: kako globoko pozna procese, ki potekajo pri tem na vseh ravneh, ter od tega, koliko prakse, izkušenj ima na tem področju.

Tatjana Svete

 

MANJ BOLNI IN DLJE ŽIVI

Pitje vode iz kozarca Longy obnavlja celice v telesu in podaljšuje življenje. V kozarec so vtisnjene informacije peptidov. Te preidejo v vodo. Tako informirana voda pa spodbudi oživitev in obnovo naših celic. Voda iz kozarca je bolj mehka in pitna, povzroča močnejši vonj urina, boljše razpoloženje, večjo energijo in vitalnost.

Peptidi v naših celicah podaljšajo telomere, ki se ob vsaki delitvi celice naravno skrajšajo zaradi staranja, vse pogosteje pa tudi zaradi sevanj in drugih negativnih vplivov iz okolice. Daljše ko so telomere, več zdravja in življenja je pred nami. Narava pa je poskrbela, da so ženske telomere ob enaki starosti nekoliko daljše kot moške.

Pitje iz kozarca Longy, podobno kot peptidi in tudi izbrana hrana, narekujejo ponovno rast telomer. To pomeni obnovo celic in obnavljanje posameznih organov ter zdravo in daljšo starost. Celice »oživijo« in telo si tako pomaga sámo. Prizadeti organi ali tkiva se obnovijo brez kemije in kirurgije.

Kozarec Longy nam koristi predvsem v drugi polovici življenja. Po štiridesetem letu. Če je telo bolno, pa seveda prej. Prej jih potrebujejo tudi vrhunski športniki in ljudje, ki živijo v ekstremnih delovnih in vremenskih pogojih.

Informacije vplivajo na celice zlagoma, ne more jih biti preveč in ne vplivajo na delovanje zdravil. Ne morejo nam škodovati.

Kozarec Longy

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 351 (oktober 2022).

Kozarec Longy za daljše življenje