Franjo Trojnar - Kvantni človek

Živimo v času zasvojenosti na vseh področjih. Kamor koli pogledamo, vidimo in čutimo zasvojenost tako v materialni kot v duhovni sferi. »Ustvarjalnost prebudimo tako, da znamo vstopiti v kvantni prostor, kjer je neskončna množica rešitev. V tem procesu postajamo večji od okolice, časa in od samih sebe, od ustaljenih vzorcev,« pojasnjuje avtor številnih knjig o osebni in duhovni rasti ter znani voditelj hoje po žerjavici Franjo Trojnar v svoji zadnji knjigi Iz zasvojenosti v ustvarjalnost.

Kvantni človek se ne zmeni za mnenje okolice, zapusti premočrtni zaporedni Newtonov prostor ter stopi v prostor »tu in sedaj«.

Vsebina priročnika, podprta s sodobnimi raziskavami iz kvantne fizike, epigenetike in nevroznanosti, kaže pot osvobajanja in spreminjanja sveta iz zasvojenih vzorcev k višji zavesti, s katero razvijemo svoje potenciale in postanemo »kvantni človek«, ustvarjalec lastnega življenja. Mojster uporabne duhovnosti poudarja, da je ključ spoznati samega sebe, se sprejemati, imeti rad, se zavedati svojih kvalitet ter živeti v sedanjem trenutku.

Zakaj ste izbrali temo zasvojenosti in ustvarjalnosti?

Moja največja vrednota je osebna rast. Sledim notranjemu klicu in pišem predvsem to, kar tudi mene zanima. Sem človek, ki je usmerjen k duhovnim praksam, ki dajejo rezultate. Zato sem uvedel nov pojem »uporabna duhovnost« – to je duhovnost, ki jo uporabiš za osebni razvoj, ne pa za beg iz realnosti. Osnova so mi gnostiki; verjamem samo tisto, kar lahko preizkusim. Ker je človek v sedanjem času izgubil stik s seboj, za potešitev svojih potreb in želja išče zunanje dejavnike. Dokazovanje izraža skozi materializem, ki mu ne daje notranjega zadovoljstva. Da je človek ustvarjalen, mora uvideti svoj obstoj, ugotoviti, za kaj je poklican.

Kaj je glavni vzrok za zasvojenosti? Se moški in ženske razlikujejo v vrstah zasvojenosti?

Vsaka zasvojenost je glavna ovira za polno in radostno življenje. Skupni imenovalec vseh zasvojenosti je potreba po tem, da smo ljubljeni. Vzrokov za zasvojenost je veliko, od materialnih (imeti več stvari) do čustvenih (težave z odnosi). V osnovi se moški in ženska ne razlikujeta, vendar zasvojenost izražata vsak na svoj način. Zasvojenost je nekaj, za kar vemo, da bi se tega morali odvaditi, nimamo pa znanja in postopkov, kako se tega lotiti. Ženske so bolj podvržene čustveni zasvojenosti, pri moških pa prevladuje zasvojenost z umom. Pišem iz prakse za prakso, torej sem vse sam preizkusil. Naj ponazorim z lastnim primerom. Dolgo sem odlašal imeti rad samega sebe. Pri pisanju knjige pa sem se moral tega načrtno lotiti in sem odkril kar nekaj pristopov, ki dajejo rezultate. Pozornost mi je pritegnilo kar nekaj porok s samo seboj, najdete jih na Googlu. Ko se začnemo imeti radi, naravnost eksplodiramo in se izrazimo skozi grlno čakro, kot Tina Turner.

Katera so glavna orodja za izhod iz zasvojenosti?

Glavna orodja so priznati si, iti v globino sebe in iti do samega bistva. In nato narediti načrt. Sam sem se posebej osredotočil na zasvojenost z umom. Izhajal sem iz predpostavke, da je življenje potem kvalitetnejše kot pa stanje zasvojenosti. Pri tem sem opisal pomembnost odpiranja pete – grlne čakre in dal za primer dva velika svetovna voditelja, ki sta preobrazbo svojih držav vodila brez prelivanja krvi in izključno s peto čakro. To sta Nelson Mandela in Mahatma Gandi.

Kako prebudimo moč ustvarjalnosti?

V šoli nas učijo, da so najboljše ideje za ustvarjalnost v tujih glavah in da moramo poslušati druge. Za prebujanje ustvarjalnosti pa je ravno obratno. Mi sami sebi zaupamo, da smo zmožni najti najboljšo rešitev zase le, če se prepustimo kreativnemu toku, ki nas pelje v kvantni prostor, kjer je neskončna množica rešitev. V tem procesu mi postajamo večji od okolice in od sebe. Ne zmenimo se za mnenje okolice, ne pustimo si »smetiti« možganov in zapustimo premočrtni zaporedni Newtonov prostor ter stopimo v prostor »tu in sedaj«.

Kaj najpogosteje preprečuje ustvarjalnost in kaj svetujete ljudem, če imajo ustvarjalno blokado?

Najtežje je ljudem, ki morajo delati, kar jim ni všeč. To je denimo delavec v montaži avtomobilov, ki leta in leta izvaja vedno iste gibe. On ima malo možnosti za kreativnost, a tudi v takih izjemno težkih primerih nam pomaga biti prisoten v sedanjosti. Stereotipi, moč navade, »navada je železna srajca« so torej najpogostejši zaviralci ustvarjalnosti in ustvarjalci blokad. V tem primeru se povežite s strokovnjaki, ki bodo hitreje ugotovili, v čem ste dobri, in vas spodbudili, da se razvijete. Hkrati se spomnimo na uživanje po poti in se ne osredotočajmo z vso silo na cilj.

Lahko na preprost način razložite delovanje v kvantnem prostoru?

Najnovejše raziskave Brucea Liptona na matičnih celicah dokazujejo, da naše misli vplivajo na najmanjše delce naše zgradbe. Matična celica je v osnovi nevtralna. Okolje in naše misli jo usmerijo v to, kaj se bo iz nje razvilo. Pozitivne misli ustvarjajo okolje sreče, dopamin, in obratno, negativne misli in pretirana kritika pa povzročata stres, ki je največji povzročitelj bolezni. Za razlago fizikalnega vpliva misli na materijo sem uporabil ilustracijo iz animiranega filma Baltazar, ki prikazuje, kako naše misli usmerjajo našo energijo.

V knjigi govorite o kvantnem človeku – kaj je zanj značilno, je to človek prihodnosti?

Knjiga je futuristično usmerjena, kvantni človek pa je sporočilo moje knjige. Joe Dispenza ga opiše vsem zelo razumljivo. Ta človek je večji od sebe, je večji od časa – spremembe se dogajajo hipno – in večji od vpliva okolice, ga ne omejuje mnenje okolice. Postajamo odgovorni za svoje življenje in postanemo soustvarjalci svojega življenja.

Kaj je po vašem mnenju in izkušnjah temeljna pogonska sila vsega bivajočega in ali verjamete v duhovno evolucijo človeštva?

Verjamem v duhovno evolucijo človeka. Ne počni drugim, kar ne želiš, da drugi počnejo tebi. Duhovna evolucija se že dogaja. Dobro se bori s slabim. Vesolje prehaja v višjo peto dimenzijo, v kateri se bodo spremenile tudi prehranjevalne navade vaše duše. Temeljna pogonska sila je ljubezen.

Andreja Paljevec

Iz zasvojenosti v ustvarjalnost