Življenjska energija

Že dolgo tega mi je bilo rečeno, da so nad menoj energijske blokade, da jaz ne bi bila zdrava, da ne bi bila uspešna, da ljubezni ne morem dati in da je moja življenjska energija blokirana. Jaz ljubim življenje in rada bi zaživela brez njih. Bom to doživela? Kdaj? Kdo je odgovoren za to? Ali se to prenaša iz roda v rod?

Ljudje, ki tega naj ne bi storili, čestokrat rečejo, da je blokirana življenjska energija, ako ima človek v življenju določene težave. Ako bi bila življenjska energija resnično zablokirana, potem tudi življenja v fizičnem telesu ne bi bilo več. Lahko pa je moten pretok življenjske energije. V takih primerih doživlja človek različne težave, katerih namen pa je učenje in z njim ozaveščanje, da njegovo ravnanje ne ustreza namenu. To pa terja od njega spremembo ravnanja, ki bo posledično odprla pretok življenjske energije in s tem prineslo v življenje veliko spremembo. Človek bo opustil star način ravnanja tedaj, ko bo ugotovil, da je bilo zmotno. Ker pa se v življenju vsi motimo, nam le-to nudi številne možnosti, da te zmote spoznamo ter jih zavestno opustimo. Nanje naj ne bi gledali kot na strahovite napake, temveč preprosto kot na priložnosti, ki so nam nudene zato, da se prebujamo v globlje vedenje, ki nas edino lahko osvobodi iz ujetosti v različna prepričanja, ki nas lahko več let ali pa celo življenje držijo v začaranem krogu neustreznega ravnanja.

Odkar ti je bilo rečeno, da so nad teboj energijske blokade, te je ta izjava prikovala na mesto nedelovanja, neustreznega ravnanja. Opiraš se zgolj na to izjavo in ne storiš ničesar, da bi se osvobodila njenega vpliva. Dokler boš razmišljala tako, da je to tvoja zapečatena usoda, ne pričakuj nobene spremembe. Osvobodi se vpliva te izjave in se raje vprašaj, zakaj si je tvoja duša že pred inkarnacijo izbrala to zahtevno, a silno bogato pot, ki te bo nagradila z veliko spoznanj, ako boš začela raziskovati svoj način razmišljanja in čutenja, ki sta temelj tovrstnega življenja. Tvoja naloga ni lahka, a je kljub teži izvedljiva, ker ti je bila z nalogo dana tudi moč, da jo dokaj uspešno razrešiš. Veliko si že zamudila, kar pa ne pomeni, da je s tem konec možnosti razreševanja nalog. Ne glej več nase kot na žrtev in ne išči, kdo je za to odgovoren. Vedi, da nisi žrtev, temveč junakinja, ki si je kot duša upala stopiti na tako življenjsko pot, ki človeku z ničemer ne prizanaša, temveč iz leta v leto ostreje pritiska nanj zgolj zato, da bi končno le začel pri sebi iskati vzroke življenjskega dogajanja in jih s spoznanji tudi odpraviti čim več.

Marsikaj se lahko prenaša iz roda v rod. nekatere duše se že pred inkarnacijo odločijo, da bodo storile v fizičnem življenju vse, kar je potrebno, da se to prenašanje prekine. Nekateri ljudje se tega zavedajo, a ne vsi, vendar kljub temu lahko uspešno razrešijo to nalogo. Ne razmišljaj o tem in vedi, da to spoznanje ne bi razrešilo tvojih težav. Te boš lahko v določeni meri uspešno odpravila, ako boš začela spoznavati, kateri občutki te pehajo v določen način delovanja in ne prinašajo zaželenih sadov. Občutki so silno pomembni. V njih je skrit tudi namen nekega delovanja. Bodi pozorna na to, da bo tvoj namen vedno tak, da bo prinašal dobro tebi, drugim in življenju sploh. Vedi pa, da je z dobrimi nameni lahko tlakovana tudi pot v pekel. Zato nikogar ne posiljuj z namenom, za katerega ti misliš, da je dober. Bodi pozorna na to, da ne bo temeljil na osebni koristi. Srečno!

S spoštovanjem, Marija