Longy veča koherenco

Raziskovalcema biopolja Danilu Ogrincu in Nerini Darman iz Laboratorija Alkivita – Bioznanost center je naprava za merjenje proste energije pokazala zelo ugoden subtilni in energijski vpliv informiranega kozarca Longy na vodo in prek vode na človeško telo. Voda, ki jo spijemo iz Longyja, vzpostavlja v nas boljšo stopnjo koherence, na vseh ravneh.

Longy kozarec z vodo je imel občutno višjo prosto energijo kot navadni kozarec z vodo.

Informirani kozarec Longy sta testirala z napravo »GAMA monitor« za merjenje proste energije oziroma globalne koherence. Naprava je omenjena tudi v knjigi Polje – po sledeh nevidnih sil v vesolju avtorice Lynne McTaggart. Meri stopnjo koherence ali skladnosti z življenje podpirajočo energijo. Deluje na osnovi radioaktivnega razpada, njegova stopnja se spreminja z energijo okolja.

MERITVE

Raziskovalca sta opravila dvanajst meritev, za vsakega od naslednjih štirih primerov. Prazen Longy kozarec je imel vrednost +38. Z vodo napolnjen Longy kozarec je imel vrednost +208. Referenčno okolje brez kozarca in brez vode je imelo vrednost –100. Pri navadnem kozarcu z vodo pa je bila vrednost +174.

Longy kozarec z vodo je imel občutno višjo prosto energijo kot navadni kozarec z vodo, razlika je bila dobrih sedemnajst odstotkov. Višje vrednosti pomenijo ugodnejše okolje za zdravje in počutje in za psihofizično funkcionalnost ter manj entropije, ki botruje staranju in boleznim. Pitje vode iz informiranega kozarca Longy torej ustvarja zelo ugoden subtilni in energijski vpliv na vodo in prek vode na naše telo. Voda je prijetna in mehka za pitje, dviguje nam tudi razpoloženje, energijo in vitalnost.

BOLJŠA STOPNJA KOHERENCE

Voda, ki jo spijemo iz Longyja, v nas vzpostavlja boljšo stopnjo koherence. V uglašenosti s prosto energijo kvantnih polj odpira dotok neomejenega potenciala iz naravnega vseprisotnega vira življenjske moči. Raziskovalca, ki sta opravila meritve, pojasnjujeta, da koherenca pomeni sozvočje s kvantnimi procesi.

»Boljša stopnja koherence pomeni življenje podpirajoč kvantni vpliv na biološke strukture, z inteligentnim vplivom na vzajemno uglasitev in ojačitev, skupaj z odpravo frekvenčno-informacijskih šumov. Spodbuja usklajenost življenjskih funkcij, optimalno delovanje in sodelovanje vseh vključenih procesov. Organizmu vrača urejeno stanje večje organiziranosti sožitja telesnih in duševnih sistemov. Vpliv v smeri sproščenega stanja brez šumov, ki v psihofizičnih obremenitvah motijo delovanje telesa. Ugodna koherenca spodbuja razglašene organe, da se vrnejo v svoj naravni tek in vzajemno uglašeno opravljanje svojih nalog. Odpira vrata za več alfa valov in življenjske dinamike v vsakodnevnih opravilih in preizkušnjah, da gremo lažje skozi čim bolj ustvarjalno in brez tega, da se pritisk prenese na celice.«

Voda, ki jo spijemo iz Longyja, v nas vzpostavlja boljšo stopnjo koherence.

Biološka koherenca pomeni vzajemno usklajenost, ubranost. Denimo, če skupina vojakov sinhrono maršira čez most in se njihova frekvenca ujame z naravno frekvenco mostu, pride do resonance ali ojačitve in most se lahko zruši. Če bi vsak vojak zase in po svoje skakal po njem, se ne bi zgodilo nič. A če se poenotijo in postanejo med seboj usklajeni ali koherentni, pridejo v resonanco in lahko že z navadnim korakanjem vplivajo na zgradbo sistema, ki jih po moči in teži krepko prekaša.

Skupinsko, uglašeno ali sinhrono delovanje elementov v sistemu ima veliko večjo moč kot pa neusklajeno, kaotično delovanje, kjer vsak element deluje neodvisno od ostalih. Primer kaže, da je celota mnogo več kot vsota sestavnih delov in da je ključ v organizaciji sistema. Podobno tudi uglašen glasbeni instrument dvigne energijo in odpira njen tok skozi telo, razglašen pa jo moti.

BIOLOŠKA KONHERENCA V MEDITACIJI

Biološka koherenca lahko pojasni tudi učinke sproščanja, meditacije in drugih duhovnih praks na telo. V nekaj minutah lahko merljivo uglasi možganske tokove. Znano je na primer, da se človeku, ki je v sproščenem, meditativnem stanju, možganski valovi elektroencefalograma poenotijo; nekateri se upočasnijo, drugi postanejo šibkejši ali močnejši, splošna značilnost pa je, da postanejo bolj medsebojno uglašeni, torej koherentni. Izboljša se presnova, tudi frekvenci srčnega utripa in dihanja se med seboj sinhronizirata in resonančno okrepita. Fiziološke funkcije se med seboj uskladijo in uravnovesijo in povsem upravičeno lahko pričakujemo, da tovrstna sinhronizacija na višjih, fizioloških ravneh izhaja iz koherentnih kvantnih procesov na molekulski in podatomski ravni.

Koherenco lahko opazimo tudi v družbi. Če so posamezniki med seboj usklajeni, z manj moči naredijo več in bolj učinkovito. Družina, šolski razred, politična stranka, delovna skupina, država ... so navzven neprimerno močnejši in lahko dosežejo več z manj truda, če so posamezniki med seboj enotni, če ni notranjih razprtij in delajo složno vsi za en cilj.

Torej čim večkrat nazdravimo s samim seboj in z drugimi s kozarcem Longy!

Tatjana Svete

Kozarec Longy za daljše življenje (dva kozarca)