Na valovih duha

Baronica Adelma von Vay, medijka in okultistična pisateljica, avtoricaknjige Duh, sila, snov,za katero bržkone še niste slišali, je bila svetovno uveljavljena spiritistka in teozofinja, ki je pol stoletja delovala v Slovenskih Konjicah. Nedavno izšla knjiga Na valovih duha – Adelma von Vay in Caroline Corner: Moj obisk Štajerske je pomemben prispevek k razumevanju delovanja spirit(ual)ističnega gibanja v Evropi in Ameriki v devetnajstem stoletju ter vlogi Adelme von Vay (1840–1925).

Ob proučevanju besedil o kozmogoniji se vzporedno v človeku dogaja notranja preobrazba in to je prava vrednost ezoteričnih besedil.

Monografija je prvi del vpogleda v življenje in delovanje te pozabljene veličine, od njenega rojstva do leta 1881, ko jo je v Slovenskih Konjicah obiskala prijateljica, angleška spiritualistka Caroline Corner. O obisku je napisala knjižico Moj obisk Štajerske. Avtorja Anton Rozman in Aleksandra Boldin prinašata nov in veren vpogled v življenje te svetovno znane zdravilke in humanitarke.

»K pisanju naju je spodbudilo dejstvo, da je tako malo znanega o izvorih duhovnih gibanj, ki jih danes imenujemo ›novodobna‹ in o katerih prepogosto mislimo, da so se porodila šele v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Ta so žal prepogosto oropana duhovne globine, značilne za njihov izvor, in vse prepogosto se obravnavajo le kot osnova za raznovrstne podjetniške priložnosti. Najina knjiga bi vas zato rada popeljala nazaj, k tistim univerzalnim vrednotam, na katerih je slonelo vsakršno izražanje pristne duhovnosti in ki v vsakem času navdihujejo naše delovanje, tako v ožjem kot širšem okolju,« pojasnjujeta avtorja knjige. Anton Rozman je samostojni raziskovalec ezoteričnih tokov, predvsem sodobnega slovenskega in svetovnega teozofskega gibanja. Mag. Aleksandra Boldin je profesorica zgodovine in sociologije na Gimnaziji Slovenske Konjice.

ADELMA VON VAY

Adelma von Vay je bila nemškega rodu, iz bogate plemiške družine Wurmbrand. Poročena pa je bila z baronom Odonom von Vayem iz bogate madžarske plemiške družine. Ni govorila slovensko, je pa petinpetdeset let živela in delovala v Slovenskih Konjicah, kjer je bila eden najpomembnejših meščanov. Z možem sta tam zgradila bolnišnico, bila je pobudnik Rdečega križa. Daleč naokrog je slovela kot velik človekoljub, ki svojih zdravilskih sposobnosti, s katerimi je bila tudi obdarjena, ni nikoli zaračunavala; nesebično je priskočila na pomoč bogatim in revnim. Prošnje za pomoč so prihajale iz vse Evrope, Rusije in Amerike.

Njeno temeljno delo je knjiga Duh, sila, snov (Geist, Kraft, Stoff), ki govori o stvarjenju vesolja, Zemlje in človeka. Knjiga, ki jo je napisala s pomočjo medialnega pisanja, je bila tedaj v svetovnem vrhu. Leta 2019 je v slovenščini izšla njena druga, razširjena izdaja v elektronski obliki, ki ponuja dodaten vpogled v to izjemno literarno stvaritev ter v svetovno razširjeno spirit(ual)istično in iz njega izhajajoče teozofsko gibanje. Dostopna je na povezavi bit.ly/3AoCGDM. Ob proučevanju besedil o kozmogoniji se vzporedno v človeku dogaja notranja preobrazba in to je prava vrednost ezoteričnih besedil. Besedilo postane ezoterično, ko spodbudi notranjo spremembo v človeku.

T. S.

Knjiga: Na valovih duha – Adelma von Vay in Caroline Corner (Moj obisk Štajerske)