Razodetje ali Apokalipsa je zadnja knjiga Svetega pisma Nove zaveze. Napisal naj bi jo apostol Janez Evangelist okoli leta 95. Glavni del knjige je opis njegovih videnj o koncu sveta. Nemški raziskovalec Jan van Helsing se v knjigi Roke proč od te knjige med drugim osredotoča na trinajsto poglavje, verze 1–18, ki nas opozarjajo pred novim svetovnim redom. Ta pa se že kar nekaj let udejanja pred našimi očmi, kar naj bi bilo že v zaključni fazi.

V nadaljevanju povzemamo del van Helsingove obsežne razlage verzov apostola Janeza izpred dobrih tisoč devetsto let.

Prva zver so iluminati – skrivna vlada najbogatejših, katerih cilj je vladanje svetu: novi svetovni red.

PRVA ZVER IN ZMAJ

Nato sem videl zver, ki je vstajala iz morja … Zmaj ji je dal svojo moč, svoj prestol in veliko oblast … Dopuščeno ji je bilo, da je začela vojno s svetimi in jih premagala. Dana ji je bila oblast nad vsakim rodom, ljudstvom, jezikom in narodom.

Zmaja lahko pojasnimo kot Luciferja (ali reptilno bitje?). Prva zver so iluminati, ki sebe imenujejo »nosilci luči«, ki jih je Lucifer postavil na zahodni prestol in opremil s finančno močjo. So skrivna vlada, ki jo sestavljajo najbogatejši ljudje na svetu. Njihov cilj je vladanje svetu: novi svetovni red. Glavni njegov sestavni del je poleg svetovne religije brezgotovinski plačilni promet s kreditnimi karticami in pozneje s čipom, vstavljenim pod kožo, ki bo »Velikemu bratu« omogočil nadzirati in obvladovati vse človeštvo.

Iluminati vladajo svetu prek Banke zveznih rezerv FED (Federal Reserve Bank) in Wall Streeta v ZDA. Ustanovitev FED je leta 1913 omogočila mednarodnim bankirjem, da so močno utrdili svojo finančno moč v ZDA. Sklepu o FED je sledil šestnajsti dodatni člen ameriške ustave, ki je kongresu omogočil, da so lahko obdavčili osebni dohodek državljanov ZDA. Odslej ameriška vlada ni smela več tiskati svojega lastnega denarja, da bi financirala svoje operacije. In bilo je prvič v zgodovini od ustanovitve ZDA, da je davek na dohodek moralo plačati ljudstvo. Član kongresa Charles Lindbergh je že takrat opisal novo nastalo FED zaradi njene denarne moči kot nevidno vlado. To je največja goljufija v zgodovini ZDA. Poleg tega pa ima FED z obveznicami vlade ZDA državno in zasebno zastavno pravico na zemeljsko posest celotnih ZDA. Prvi, ki je poskusil zakon o FED razveljaviti, je bil predsednik John F. Kennedy. Rezultat poznamo! Prvo uradno dejanje njegovega naslednika Lyndona B. Johnsona je bilo, da je umaknil prav to zadnje uradno dejanje svojega predhodnika.

DRUGA ZVER

Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje … Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver.

Druga zver je v službi prve – to so vlade, ki ubogajo iluminate in njihovo orodje Wall Street. Mednarodni bankirji prek Wall Streeta uničujejo ali prevzemajo koncerne in celo cele dežele.

Delala je velika znamenja, tako da je celo vpričo ljudi priklicala ogenj z neba.

To je sumljivo podobno atomski bombi. In kdo je vrgel prvo atomsko bombo? Američani po naročilu iluminatov, ki ameriški vladi ukazuje, kaj mora delati.

Dano ji je bilo tudi oživiti podobo zverí, tako da je podoba celo spregovorila in dala pobiti vse, ki podobe zverí niso molili.

Slika, ki se giblje in lahko govori – televizija in računalnik! Ni ljudstva na zemlji, ki ne bi častilo televizije in računalnika. Zamislimo si jasnovidca Janeza, ki ima pred očmi prizor iz prihodnosti in vidi današnjega človeka, ki kar naprej bulji v televizijski ekran ali pa sedi na delovnem mestu pred računalniškim zaslonom. Kako bi to opisal drugim ljudem tistega časa? Vidi ljudi v prihodnosti: ti častijo sliko, ki se giblje in govori. In televizija je najpomembnejše orodje oseb, ki želijo biti vladarji sveta. In vsakdo ve, kje so kovači, ki kujejo svet dandanes: v deželi Wall Streeta, ZDA.

ŽIG NA DESNICI ALI ČELU

Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število pa je šeststo šestinšestdeset.

Indijanci Hopi v Severni Arizoni poznajo prerokbo: »Nihče ne bo mogel kupovati ali prodajati, če ne bo imel znamenja medveda. Ko bo to znamenje vidno, bo prišla tretja velika vojna.«

Indijanec, ki je pred več sto leti v videnju videl kodne črte, te ni poznal pod tem imenom, zato jih je opisal kot znake, podobne sledem medveda, ko si brusi svoje kremplje. Črtni vzorci na trgovskih izdelkih vsebujejo različne dvojne črte, ki glede na debelino in medsebojno razdaljo predstavljajo določeno številko, s čimer se določen izdelek lahko identificira po binarnem številčnem sistemu. Računalnik v njih vedno prebere 666.

Zahodni svet ne more več obstajati brez črtnih kod oziroma nič več kupovati brez kreditnih kartic. In kmalu bodo ljudje dobili to črtno kodo pod kožo na roko ali čelo. In zakaj ravno ta mesta? Ker čip poganja majhna baterija oziroma neke vrste toplotna črpalka, ki se polni z menjavo med toplim in mrzlim. Roka in čelo sta mesti, kjer se na telesu najpogosteje menja temperatura, in sta tudi praktično najlaže dosegljivi za identifikacijo oseb.

In kdo so osebe, ki so vpeljale sistem kreditnih kartic in že uporabljajo lasersko tetoviranje na različnih področjih? To so zasebni mednarodni bankirji! To so tisti, ki so leta 1913 vpeljali FED in tisti, ki vodijo Wall Street. In prav ti so tudi tisti, ki si podrejajo svet z obrestno obrestnim sistemom in bodo (ali so že) umetno povzročili zlom bank (morebiti z vojno ali nadaljnjimi terorističnimi napadi kot povod) ter ga uporabili za to, da bodo zamenjali denar za plastične kartice in tako naredili še en korak bliže k svojemu cilju svetovne vlade – novemu svetovnemu redu. Kako? Enostavno. Pride do inflacije, in da se lahko gospodarsko življenje odvija naprej, se natisne denar. Druga možnost bi bila vpeljava nove vodilne valute (mogoče evrodolar), povezave evra in dolarja.

ŠTEVILO ČLOVEKA: 666

… samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število pa je šeststo šestinšestdeset.

Tu gre za numerologijo. Kot pravi izvleček iz Razodetja, gre za število njegovega imena (zveri). Obstajajo različni številčni ključi. Denimo, da črke, kot si sledijo v abecedi, po vrsti seštejemo (a = 1; c = 3; u = 21). Če pomnožimo to vrednost s 6 (a = 6; c = 18; u = 126), pridemo denimo do naslednje razrešitve: beseda computer (računalnik) pomeni 666.

Razčlenimo lahko tudi imena podjetij ali pa tudi www pred vsako spletno stranjo na internetu. »W« ustreza v kabali število 6 in tako simbolno vedno zapišemo 666, če obiščemo katero koli spletno stran.

Mogoče pa je tudi, da se v resnici pojavi oseba, ki jo bomo lahko imeli za Antikrista. Več o tem pa v knjigi Jana van Helsinga, kot tudi o tem, ali ima novi svetovni red prihodnost.

D. N.

Knjiga: Roke proč od te knjige