sporocila_dreves_aleksandra_bohorc

Energija dreves pomaga ozaveščati in preobražati miselne vzorce, navade in strahove; pomagajo nam, da najdemo ravnovesje, veselje in mir. Esence dreves v kapljicah in pršilih, ki se uporabljajo skupaj s kartami in pojasnili, zbranimi v knjigi Sporočila dreves, nas podprejo v različnih življenjskih situacijah, da odkrijemo svoje bistvo, odvržemo bremena preteklosti in začnemo ustvarjati takšno življenje, ki nas osrečuje.

Aleksandra Bohorč, po poklicu magistra financ in podjetniška svetovalka, se je že v zgodnjem otroštvu pred hrupom zunanjega sveta in težavami v družini zatekala v gozd blizu svojega doma v Trbovljah. Tam je v tišini vedno našla mir in uteho in stik s svojim notranjim svetom. Tudi kasneje, med študijem ekonomije in ko se je poklicno soočala z zahtevami podjetniškega sveta, je prek knjig in tudi osebnega stika z razsvetljenimi mojstri v Indiji in na Portugalskem raziskovala načine, kako priti v stik s sabo in zakoni narave, ki krojijo red v Vesolju in presegajo materialno pojavnost, v kateri živimo. Ni bila presenečena, da je pri teh raziskovanjih naletela tudi na drevesne esence. Te so ji odkrile še en pristop k temu, da se na vsaki življenjski prelomnici zavedamo svoje resnice in delujemo v skladu z njo v svoje in najvišje dobro.

Brin ti prikaže povezavo tega, kar se ti dogaja, z življenjem tvoje družine in predniki in ti daje podporo, da lahko vse odpustiš in greš naprej.

Kakšna je vaša izkušnja z drevesnimi esencami? Kako se uporabljajo kapljice in razpršilo in kako delujejo?

Uporabljaš lahko eno ali drugo, učinek delovanja pa se poveča, če uporabljamo oboje. Drevesne esence sem raziskovalno preizkušala dve leti. Vsa opažanja, občutke in spremembe sem sproti vpeljevala v vsakodnevne izzivalne situacije in si začela proces preobrazbe zapisovati. Tako je nastala tudi knjiga Nevidna kletka. Do sprememb je prihajalo postopoma, kot mi jih je ponujala posamezna esenca. Prve večje premike v počutju in delovanju sem opazila že po kakem letu. Razkril se mi je glavni ponavljajoči se vzorec, ki sem ga imela o sebi, odslikaval pa se je v odnosih z drugimi in me je zmeraj znova spravljal v stiske in neugodne situacije. Eno zaključnih vlog je pri tem odigrala esenca oreha. Oreh te spodbudi, da se poglobiš v svojo podzavest, kamor si skril neljube dogodke preteklosti, da se ne bi bilo treba več soočiti z njimi. Popelje te do tega, da lahko to pogledaš, začutiš in ozavestiš, potem pa se s tem pomiriš in pustiš za sabo. Tako se osvobodiš bremena, ki ti je bilo naloženo ali si ga sam naložil na svoje rame z nekim svojim ravnanjem v preteklosti. Odkrilo se mi je tudi, da ta vzorec ne izhaja iz mojega otroštva, ampak sem se že rodila z njim, kar mi je potrdila tudi karta Brin, ki se mi je odprla čisto proti koncu tega mojega raziskovanja. Brin daje vpoglede v preteklost, tudi v pretekla življenja. Prikaže ti neko povezavo tega, kar se ti dogaja, z življenjem tvoje družine in predniki in ti daje podporo pri zavedanju, da lahko vse odpustiš in greš naprej.

Kako izberemo pravo esenco? Kako pogosto in koliko časa jo uporabljamo?

Karta drevesa, ki jo intuitivno izberemo, pove, katera drevesna esenca nas lahko podpre v našem trenutnem počutju ali spremembi, ki jo želimo. Priporočljivo je, da esenco uporabljamo kak mesec in pol v obliki kapljic ali razpršila. Lahko pa tudi kombiniramo oboje in s tem okrepimo učinek, če smo se pripravljeni bolj intenzivno ukvarjati s svojo zadevo. Vzporedno z jemanjem esence je dobro, da se tudi mentalno ukvarjamo z vsebino, ki jo esence pomagajo ozaveščati, tako da se sproščamo, meditiramo in poskušamo biti čim bolj v stiku s svojim notranjim svetom. Sproti tudi preizkušamo določena spoznanja v praksi. Priporočljivo je, da to traja vsaj en mesec. V tem času se lahko izbrišejo stari programi razmišljanja in utrdijo novi.

Ali je potrebna še kaka dodatna pomoč pri uporabi drevesnih esenc?

Karte in esence se lahko uporabljajo samostojno. Je pa običajno dobro, če imamo, ko se znajdemo pred pomembnimi življenjskimi odločitvami in prehodi, tudi neko zunanjo oporo in pomoč. Sama sem, ko sem začela uporabljati drevesne esence, že imela neka znanja in izkušnje prek duhovnih mojstrov. Z redno prakso joge sem se tudi naučila prepoznavati svoje telesne občutke in misli in kako nanje lahko vplivam. Dobro je, da imaš neko podporno znanje, da se lažje znajdeš in da lahko vztrajaš v smeri, kamor te vodi energija drevesa. Dobro je tudi utrjevati nove vzorce mišljenja in obnašanja in jih sproti preizkušati v praksi. Usmerjen pogovor lahko spodbuja, da vpeljuješ spremembe v svoje življenje in da v tem vztrajaš, saj se premik ne zgodi čez noč. Pod vplivom določene esence se tudi dogaja sprememba v našem energijskem polju, ki začne privabljati dogodke, ki nam pomagajo preizkušati naša nova zavedanja. Dobro je, da znamo te preizkuse in sporočila iz okolja prepoznati in jih uporabiti kot kažipot na poti svojih sprememb.

Oreh te spodbudi, da se poglobiš v svojo podzavest, kamor si skril neljube dogodke preteklosti.

Kako so pripravki narejeni in na kakšen način spodbujajo energijo v nas, da se koncentrira v neko spoznanje in preobrazbo?

Ko sem preizkušala prvo serijo esenc, sem se povezala z njihovima ustvarjalcema in ju tudi obiskala v Italiji. To je zakonski par z ekološko farmo Remedia, ki je v nenehnem procesu raziskovanja in razvijanja. Glede na njuna izkustvena raziskovanja nastajajo tudi esence dreves. Tako esence kot kartice so rezultat neposrednega stika z drevesi, njihovega poslušanja, zbiranja informacij in prepoznavanja energij. Avtorica kartic pa jih je tudi sama ročno poslikala z barvami, ki jih je sama izdelala iz cvetja in jagodičevja. Pripravki so narejeni po principu petih elementov, ki sestavljajo ves Univerzum. Vsak del drevesa pripada energijsko določenemu elementu, tako kot so tudi v našem telesu razporejeni elementi po energijskih središčih. Drevesne esence sprožijo v našem energijskem polju določena stanja, v katerih se lahko zavemo svojih mentalnih in čustvenih vzorcev. Vsako drevo in njegova energija s svojo specifično vibracijo vpliva na zavest in tako deluje celostno. Včasih je lahko neka situacija popolnoma nedoumljiva našemu umu in je niti ne zmoremo razumsko prepoznati niti rešiti. Drevo pa nam lahko pokaže bistvo, da lahko vidimo širšo sliko svojega omejevalnega vzorca.

Ali drevesne esence delujejo podobno kot Bachove cvetne esence?

V svoji svetovalni praksi uporabljam tudi cvetne esence, vendar te delujejo nekoliko drugače. Cvetovi so zelo subtilna energija in delujejo predvsem na čustva, zato jih lahko včasih tudi kombiniramo. Esence dreves pa se ne mešajo, ker posamezen pripravek že vsebuje celoten arhetip drevesa z vsemi aspekti, ki obsegajo čustvene in mentalne vzorce, pa tudi telesne občutke in višje zavedanje. To nas vodi do prepoznavanja sebe v vseh dimenzijah, katere smo pripravljeni spoznati. V resnici gre za neke vrste evolucijski premik v zavesti k višjim ravnem zaznavanja, kar trenutno človeštvo kolektivno potrebuje. Drevesne esence nam dajejo ta celovit navdih in podporo za pristop k temu premiku. Ker se tega zavedam, tudi čutim svojo vlogo v tem, da pripomorem na svoj način, kot me je skozi učenje in izkušnje vodilo moje življenje.

Taja Vetrovec

Knjiga: Sporočila dreves

Energetske karte za izbor drevesne esence