Vladko Began

Nedavno so svetovne časopise preplavili naslovi, da nemška katoliška cerkev umira pred očmi javnosti. Lani jo je namreč zapustilo rekordnih več kot pol milijona ljudi, kar je največ v enem letu, odkar vodijo statistiko. Kako je z izstopi iz katoliške cerkve v Sloveniji, smo povprašali Vladka Begana (Began.si), avtorja petih kritičnih knjig o cerkveni instituciji.

Eksplozija uradnih izpustov iz cerkve v Nemčiji je posledica objave poročila o spolnih zlorabah otrok v münchenski in freisinški nadškofiji med letoma 1945 in 2019. Je katoliška cerkev izgubila zaupanje ljudi zaradi zlorab duhovnikov ali še zaradi česa drugega?

Ljudje spoznavajo, da cerkev ni tisto, za kar se predstavlja: torej, da je zastopnica Boga na Zemlji.

Cerkev izgublja zaupanje ljudi iz več razlogov. Seveda je pedofilija klera eden izmed poglavitnih razlogov, so pa še drugi. Na dan namreč prihaja vedno več finančnih škandalov, razkriva se ogromno cerkveno premoženje, vedno bolj je vidna katoliška nestrpnost do istospolnih ljudi, razkrivajo se tudi tančice iz skrite nasilne cerkvene zgodovine. Ljudje spoznavajo, da cerkev ni tisto, za kar se predstavlja: torej, da je zastopnica Boga na Zemlji. Kajti vedno bolj so vidne stalne cerkvene kršitve Desetih Božjih zapovedi in Jezusovega Govora na gori, ki se izražajo na primer v satanskem odnosu do živali in narave ter v podpori vojnam, ki ji koristijo.

Zakaj papeži prikrivajo pedofilijo?

Tudi pri njih je glavni motiv prikrivanja pedofilije v ohranitvi ugleda katoliške cerkve in seveda tudi svojega.

Koliko ljudi zapusti cerkev v Sloveniji in kaj je največji razlog?

Koliko ljudi v Sloveniji zapusti katoliško cerkev, mi ni znano, saj cerkev teh podatkov ne objavlja, čeprav jih ima. Razlogi za izstop so po mojem bolj ali manj enaki kot drugje po svetu.

Registrirani člani katoliške cerkve morajo v Nemčiji državi plačevati davek, ki je namenjen podpori njihove cerkve. Je v Nemčiji torej lažje izstopiti iz cerkve kot v Sloveniji, ki tega davka ne pozna?

Praviloma bi moral biti izstop iz cerkve enako lahek v Nemčiji kot v Sloveniji, saj gre za svobodo veroizpovedi oziroma vesti. V Sloveniji se izstop uredi v župniji, kjer je bila oseba krščena, v Nemčiji pa na sodišču ali občini, saj nemške zvezne dežele tega nimajo enotno urejenega. Tudi v Avstriji se izstop uredi pri državnem organu in ne pri cerkvi. Se pa lahko v Sloveniji zadeva zaplete, če je župnik neodziven oziroma zavlačuje postopek, kar se v Nemčiji oziroma Avstriji ne more zgoditi, saj postopek poteka pri državnih organih, torej izven cerkve.

Ali se ljudje lahko obrnejo na vas, če hočejo izstopiti iz katoliške cerkve?

Seveda se lahko obrnejo name. Pišejo mi lahko na e-naslov vlado.began@siol.net. Informacije o izstopu iz katoliške cerkve pa lahko dobijo tudi na spletni strani Izstop-iz-cerkve.eu.

Koliko Slovencem pa ste že pomagali pri izstopu iz katoliške cerkve?

Ker evidence o tem ne vodim, vam števila ne morem povedati. Jih je pa kar nekaj.

Ali Slovenci izstopajo iz katoliške cerkve več ali manj kot v drugih državah?

Po mojem je stanje bolj ali manj enako.

Kje dobimo izstopno izjavo iz katoliške cerkve in kam jo pošljemo?

Izstopno izjavo lahko vsakdo sam napiše, ker obrazec ni predpisan. Je pa vzorec izjave mogoče dobiti na spletni strani Izstop-iz-cerkve.eu. Izjavo je treba poslati na župnijo krsta ali pa na krajevno škofijo.

V knjigi pišete, da je Vatikan romarsko središče politikov. Zakaj morajo vsi romati tja?

Ne vem, če ravno morajo. Dejstvo pa je, da mnogi državniki takoj ali pa kmalu po izvolitvi romajo k papežu in se mu »priklonijo«. Mogoče mu s tem priznajo vsaj duhovni, če že ne politični, primat v svetu. Kajti po cerkvenem nauku so vsi podrejeni papežu, tako »navaden« človek kot tudi predsednik države oziroma vlade ali drug politik. »Izjavljamo, predpisujemo in odločamo, da so vsa človeška bitja podložna rimskemu papežu in da nihče ne more priti v nebesa, kdor tega ne veruje,« je v buli Unam Sanctam zapisal papež Bonifacij VIII. Očitno se usedline tega vlečejo še danes. K papežu pa ne romajo samo katoliški, temveč tudi politiki drugih ver, kar je zanimivo, saj cerkev teh religij v bistvu sploh ne priznava.

Zanimivo je, da tudi slovenski tako levi kot desni politiki romajo v Rim, čeprav naj bi bila država ločena od cerkve. Zakaj?

Ker je po slovenski ustavi država ločena od cerkve, politiki, vsaj po mojem, ne bi smeli romati k verskemu voditelju, prav tako se ne bi smeli udeleževati katoliških maš, kar se sedaj dogaja. Spomnimo se samo vsakoletne maše za domovino, ki se je trumoma udeležujejo predstavniki države. In to v imenu vseh državljanov, tudi nekatolikov in ateistov, ki jim cerkev sploh ne priznava pravice do obstoja. Katoliška cerkev je namreč nasprotnica človekovih pravic, saj ne priznava pravice do življenja, svobode vesti, volilne pravice, svobode izražanja … Je seveda tudi proti demokraciji.

V zadnji knjigi »Papež: oče laži in morilec od vsega začetka?« pišete tudi o papežu in vojni v Ukrajini. Kakšen odnos ima do te vojne?

Ko se je papež Frančišek vračal iz Kazahstana, je imel na letalu pogovor z novinarji. V njem je med drugim dejal, da je dobava orožja Ukrajini, ker gre za samoobrambo, moralno sprejemljiva. Samoobramba ni le dovoljena, ampak je tudi izraz ljubezni do domovine. Kdor se ne brani, je ne ljubi, še pravi. Papež tako podpira vojno v Ukrajini, kajti tudi obramba z orožjem je del vojne. Papež torej podpira ubijanje ljudi v Ukrajini ter uničevanje narave in s tem deluje proti Božjim zapovedim, predvsem peti, ki pravi »Ne ubijaj«! Vse to kaže, koga zastopa papež! Boga zagotovo ne! Zanimivo je tudi, da je papež marca 2022 Rusijo in Ukrajino zaradi vojne med njima posvetil cerkveni Mariji, pri čemer je dejal, da naj ta svetu priskrbi mir. Vojna pa traja in traja, očitno cerkveni Mariji ni do miru.

K papežu pa ne romajo samo katoliški, temveč tudi politiki drugih ver, kar je zanimivo, saj cerkev teh religij v bistvu sploh ne priznava.

Kakšen je danes položaj Rimskokatoliške cerkve? Je še, kot pišete v svojih knjigah, najstarejša, največja in najbogatejša multinacionalka na svetu?

Katoliška cerkev je še vedno najstarejša, največja in najbogatejša privatna multinacionalka na svetu. Njeno premoženje, ki ga ima v denarju, zlatu, delnicah, obveznicah, lastniških deležih v podjetjih, umetninah, nepremičninah, premičninah … je vredno več tisoč milijard evrov. Samo v Italiji je njeno nepremično premoženje vredno več kot tisoč milijard evrov, v Sloveniji pa ima ljubljanska nadškofija premoženje v vrednosti več kot sto milijonov evrov in ogromno gozdov.

Napisali ste že pet knjig o katoliški cerkvi. Od kje črpate gradivo? Kaj vas žene, da proučujete to tematiko?

Gradiva o cerkvi je veliko. Že pred pojavom spleta je bilo mnogo knjig o cerkvi, z njegovim pojavom pa je tega gradiva še veliko več. S svojimi knjigami želim ljudem prikazati nasilno in krvavo stran katoliške cerkve, ki se je še zdaj večina, vključno z državo, izogiba, cerkev pa jo bolj ali manj prikriva. Seveda pa je na ljudeh, ali bodo informacije v mojih knjigah sprejeli ali ne, saj bralcev ne želim prepričevati.

Devina Novak

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 361 (avgust 2023).

Knjiga: Katoliška cerkev: raj za pedofile in pekel za njihove žrtve?

 

Knjiga: Papež: oče laži in morilec od vsega začetka?