Polje koledarja kot svetišče

V prejšnjih dveh zapisih o slovenski kulturni dediščini smo pisali, da so posoški staroverci za zdravo in prijetno bivanje izdelali večni lunin koledar. To je bil pripomoček, ki je ustvarjal duhovno polje visokih moči. Tokrat nadaljujemo z razkrivanjem, katere zakonitosti je še moral upoštevati snovalec koledarja, da je ta učinkoval kot hišno varovalo, in to kar v premeru petintridesetih metrov, kar je primerljivo s poljem staroverskega svetišča.

Ta varovalni izdelek je – zakamufliran kot večni lunin koledar – visel na zidu, ne da bi vzbujal pozornost.

Repliko luninega koledarja smo izdelali iz enega kosa lipovega lesa. Les se je sušil naravno, na zraku, približno petdeset let. Dimenzije in oblike so bile izdelane po načrtih Pavla Medveščka-Klančarja v knjigi Iz nevidne strani neba. Tisto, kar pa v njegovih načrtih ni bilo posebej označeno, smo smiselno prilagodili v skladu z namenom koledarja.

ZAKAMUFLIRANO VAROVALO

Duhovna moč izvirnega koledarja sega visoko v območje prvi nastanek po tau (gre za izraz poimenovanja duhovnih stanj po kitajski kulturni dediščini). Njegovo polje učinkuje v premeru petintridesetih metrov. Izdelek je bil zelo kakovosten. Njegovo polje je primerljivo s poljem staroverskih svetišč in ima tolikšno moč, da lahko danes predela entropijo (stopnjo nereda) baznih postaj 4G in 5G. Prav tako lahko odstrani globoke travme v človeku, ki so se zapisale v njegovo duhovno telo zaradi nekega hudega stresa v preteklosti.

Tako kakovosten varovalni izdelek je – zakamufliran kot večni lunin koledar – visel na zidu, ne da bi vzbujal pozornost; bila bi res škoda, če bi se mu tedanji prebivalci odpovedali zgolj zaradi strahu in predsodkov.

V luninem koledarju se med vogali izoblikujejo dvojniki. Dvojnik je naravni sistem, ki ga je oblikovala narava, da reciklira entropijo. Sestavljen je iz dveh potencialov moči, vodne in ognjene. Posoški staroverci so ga razumeli in uporabljali za krepitev splošne odpornosti ljudi in domačih živali.

DVOJNIKI MED VOGALI

Kot smo že omenili, je pravokotnik simbol, v katerega duhovno polje se lahko najbolj učinkovito poseže prek njegovih diagonal. Algoritmi duhovne narave po obeh diagonalah povlečejo kačji črti. Če na njiju postavimo simbole, to močno okrepi polje celotnega naravnega sistema. Kačja črta je pas duhovne moči, ki povezuje potenciale moči.

V spodnjem levem kotu luninega koledarja je slepa luknja v znamenju vode, diagonalno, v zgornjem desnem kotu, pa je vrezano hišno znamenje. To znamenje ima razpršeno polje v znamenju ognja z visoko močjo entropije. Torej imamo dva različna potenciala: spodaj levo voda, osredotočeno, zgoraj desno ogenj, razpršeno. Oba potenciala se povežeta z osredotočeno kačjo črto v znamenju vode, kot kaže slika. Nastane dvojnik in njegova moč se multiplicira z ostalimi.

Dvojnik prav tako nastane po diagonali zgoraj levo – med zgornjo luknjo, ki označuje polno luno, in slepo luknjo spodaj desno, ki označuje mlaj. Zgoraj levo je potencial v znamenju vode, osredotočen, spodaj desno pa ognjeni potencial, razpršen.

Polje luninega koledarja ima tolikšno moč, da lahko predela entropijo baznih postaj 4G in 5G.

Potenciala bi se morala povezati s kačjo črto v znamenju vode, ki bi morala biti osredotočena, vendar takšna črta že poteka od zgornjega desnega vogala do spodnjega levega. Algoritem narave pa ne dopušča sekanja dveh enakih vodnih kačjih črt, zato kačjo črto, ki poteka iz vogala zgoraj levo do vogala spodaj desno, razglasi. Dodeli ji potencial v znamenju ognja, ki je razpršen, kot je označeno na sliki.

Razpršen potencial kačje črte dodaja entropijo v sistem, kar je zelo dobro, saj mora vsak naravni sistem vsebovati dovolj entropije, sicer ne bi bil v ravnotežju. Večja ko je izhodna moč sistema, več entropije mora vsebovati. Tudi ta kačja črta povezuje dva potenciala v dvojniku, ki se multiplicira z ostalimi.

DVOJNIKI MED LUKNJAMI ZA MESECE

Dvojniki se oblikujejo tudi med luknjo za mesece in njeno oznako, ko mora klin za luno počivati en dan. Tam sta izvrtani luknji, ki sta zelo blizu druga drugi. Ena je večja, druga pa zelo majhna. To je ideogramski zapis za dvojnik, ki pa ni le zapis, ampak dvojnik tudi je. Manjša luknja po algoritmih duhovne narave dobi potencial v znamenju ognja, večja pa v znamenju vode.

Oba potenciala se povežeta s kačjo črto in med njima nastane dvojnik, ki ima majhno moč, vendar je tam pet takšnih dvojnikov, ki se z drugimi vred multiplicirajo v naravni sistem.

TRUJ IN TROČAN OKROG KLINOV

Kline za luno in mesece je treba premikati, tistega za luno vsak dan. Ko je klin postavljen tako, da sta ob njem na vsaki strani dve prosti luknji v ravni črti, nastane truj.

Pri klinu za luno ima truj potencial v znamenju vode, sosednji luknji pa dobita potencial v znamenju ognja. To ni najboljša geometrija, saj prisili algoritem, da luknjam dodeli ognjeni potencial, pri tem pa sistem porabi nekaj energije, vendar klin za luno kljub temu doseže peto moč.

Nekoliko večjo moč ima klin za luno, ko je v vogalni poziciji, na primer na lokaciji prvega in zadnjega krajca, kot je prikazano na drugi sliki, kjer formira tročan, ki je na sliki označen belo. V tem primeru se med klinom in obema luknjama oblikuje tročan. Klin ima potencial v znamenju vode, isti potencial imata tudi obe luknji, ki sta v trikotniku.

Trije vodni potenciali pa formirajo tročan z razpršenim duhovnim poljem, to pomeni, da vsebuje entropijo, ki je v tem primeru zaželena, saj je nujna za delovanje naprave oziroma luninega koledarja kot varovala. Če je v zelo močnem duhovnem polju veliko entropije, ne sme pa je biti preveč, polje še vedno ostaja v ravnotežju in takšno polje lahko predela zelo visoko entropijo. To pomeni, da je zelo učinkovito in koristi ljudem in domačim živalim.

Enake razmere nastanejo tudi okrog klina za mesece, ki je v znamenju ognja. Ko je klin v ravni črti z dvema sosednjima luknjama, nastane ognjeni truj. Na vogalni poziciji, položaj ob mesecu maju, pa nastane zemeljski tročan z osredotočenim poljem. Prikazan je na drugi sliki, zgoraj desno. Oba klina, za luno in za mesece, pripomoreta k celotni moči sistema, saj se tudi njuna moč multiplicira.

Duhovna moč okoliškega polja se stalno spreminja, ker se prilagaja naravnim ciklom geomagnetnega polja. Na geomagnetno polje Zemlje vplivajo vrtenje Zemlje, kroženje Lune okoli Zemlje, kroženje Zemlje okoli Sonca ter medsebojni položaji planetov in Sonca.

Vrtenje Zemlje in njeno potovanje okoli Sonca se odrazi v magnetogramih v geomagnetnih mirnih dneh. V posameznem dnevu je opazna razlika med stanjem geomagnetnega polja ponoči in podnevi. Ta razlika se med letnimi časi spreminja. Pri nas je v času zimskega solsticija okoli dvajset nT, v času poletnega solsticija pa okoli petdeset nT.

V času pomladnega ekvinokcija, ob prehodu Zemlje skozi mejno ravnino magnetnega polja Sonca, se na večjih zemljepisnih širinah redno pojavlja polarni sij.

Zaradi vpliva Sonca in položajev planetov na magnetno polje Zemlje se spreminja število geomagnetnih neviht med posameznim ciklom, ki traja nekaj več kot enajst let. Ker je cikel geomagnetnih neviht v sozvočju s sončnim ciklom, lahko na podlagi dnevnih zapisov o stanju sončnih peg zanesljivo reproduciramo še Gleissbergov cikel, ki traja približno devetdeset let.

Geomagnetno polje in duhovno polje, ki ga imenujemo tudi biopolje, sta zelo usklajena. Pojav še ni povsem pojasnjen. Morda gre za isti pojav ali pa za dva tesno povezana pojava.

DUHOVNA MOČ KOLEDARJA

Lunin koledar je narejen tako, da omogoča spremenljivo duhovno polje in tako kar najbolje posnema naravne lastnosti. Ob vsakem novem položaju klina za luno in klina za mesece se opazijo spremembe. Ker je lunin cikel krajši od enega meseca, obe poziciji nista zmeraj enaki, zato lunin koledar stalno razkriva različne moči duhovnega polja, kar je skladno z naravo, saj se tudi narava stalno spreminja.

Položaji mesecev pa so postavljeni tako, da je marec na lokaciji dvojnika. Klin oblikuje truj, desni potencial truja pa je prav na kačji črti, ki poteka po diagonali. Ko prestavimo klin na april, ta pride natančno na kačjo črto, ki poteka po diagonali. Potem prestavimo klin na pozicijo za maj. Tedaj pride v tročan in v enega od potencialov, ki je prav tako na kačji črti, ki poteka po diagonali.

Vse to omogoči, da se marca začne dvigovati duhovna moč koledarja, upodobljenega v lesu. Aprila je še večja, maja pa lunin koledar doseže največjo moč. Druga slika kaže položaj klinov za luno in za mesece, ko ima lunin koledar največjo moč. Izumitelj koledarja oziroma hišnega varovala je izdelek zasnoval tako, da je njegova duhovna moč rasla v spomladanskih mesecih. Morda je bilo to povezano s prehrano. Spomladi so že porabili zaloge živil, ki so vsebovala vitamine, zato so si pomagali na takšen način.

Franc Šturm