Andrej Pleterski

V Društvu Srebrna nit – združenje za dostojno starost* so 14. oktobra lani v javnosti predstavili osnutek Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in ga tako dali v javno razpravo. Osnutek je rezultat več kot triletnega intenzivnega dela številnih strokovnjakov, združenih pod pobudo dddr. Andreja Pleterskega, enega od ustanovnih članov društva. Zdaj je predlog zakona že spisan v končni obliki. Na združenje smo naslovili nekaj vprašanj, kako naprej. Odgovore nam je podal Andrej Pleterski.

Imamo zgodovinsko priliko, da si zagotovimo svobodno odločanje o koncu svojega življenja.

Kateri so bili poudarki v javni razpravi? Vas je kakšen odziv pozitivno ali negativno presenetil?

Kot raznolika družba smo doživeli tako zadržane kot pozitivne odzive. Tudi oznake, ki jih ne bi ponavljal. Vendar nas te niso presenetile, saj je to povsem običajna človeška reakcija v razmerah, ko zmanjka argumentov. Dobili pa smo dejavno podporo s strani Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno medicino, katerega zdravniki so najbližje umirajočim. Enako so nas podprli tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Glavni poudarek razpravi je sicer dajala želja vodstva Združenja zdravnikov družinske medicine, da bi se izognili nalogi, ki bi jo dobili z Zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Prav tako so bila pomembna tudi opozorila vseh drugih, ki so skušali najti tista mesta v zakonu, ki bi lahko vodila k napačnim odločitvam.

Katere predloge iz javne razprave ste potem upoštevali pri predlogu zakona? So kake bistvene spremembe?

Ker je bila javna razprava prvenstveno usmerjena v iskanje šibkih točk varnosti postopka, je tako pomembno prispevala, da jih je bilo mogoče odpraviti. Izostreni so bili pogoji za odobritev pomoči, pri čemer so sedaj izrecno izključeni bolniki z akutno duševno motnjo. V vseh primerih obvezno sodeluje psihiater, ki zagotavlja, da je bolnik sposoben odločati o sebi. Nepristranskost postopka zagotavlja podpis prošnje za pomoč in informirane izjave pred notarjem. Prepoved nagovarjanja k prostovoljnemu končanju življenja pa izključuje možnost evtanazijskega mobinga.

Nadalje zakon sedaj ne upošteva zgolj interesa bolnikov, ki si želijo prostovoljnega končanja življenja, ampak tudi tistih, ki so sprijaznjeni s trpečo smrtjo in kakršnemu koli skrajšanju umiranja nasprotujejo. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja jim sedaj daje možnost, da to svojo voljo uveljavijo, česar jim trenutno veljavna zakonodaja ne omogoča.

Želji zdravnikov družinske medicine pa smo skušali ustreči s tem, da komisija za pomoč pri končanju življenja za končno izvedbo pomoči lahko pooblasti zdravstvenega delavca, ki ni lečeči zdravnik in je lahko tudi diplomirana medicinska sestra.

Kje je predlog zakona dosegljiv, da si ga lahko preberejo naši bralci?

Z dnem, ko bomo predlog zakona predstavili javnosti prek novinarske konference, bo vsem, ki jih ta tema zanima, odprto spletno središče Mojezivljenje.si, kjer bodo na voljo tako zakon kot tudi odgovori na vrsto vprašanj, ki se bodo pojavljala pri bralcih, ter druge koristne informacije, ki bodo odstirale morebitna neznana področja. Želimo delovati odprto in pregledno, zato bodo tako zasnovane tudi naša komunikacijska kampanja in spremljajoče aktivnosti.

Zakon ščiti tudi bolnike, ki so sprijaznjeni s trpečo smrtjo in nasprotujejo kakršnemu koli skrajšanju umiranja.

Kakšen je nadaljnji postopek do zakona in kako lahko pri tem sodelujejo bralci Misterijev? Kdaj boste začeli zbirati podpise za predlog zakona in kje bodo lahko oddali svoj podpis?

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bomo v zakonodajni postopek vložili s podporo podpisov volivk in volivcev, ki jih potrebujemo najmanj pet tisoč. Vsaka polnoletna državljanka in državljan lahko potem podpiše ustrezen obrazec na kateri koli upravni enoti in ga odda na naslov SREBRNA NIT, Vipotnikova ulica 13, 1211 Ljubljana. Prav tako bo mogoče obrazec podpisati in podpis oddati v digitalni obliki z ustreznim digitalnim podpisom prek portala e-uprava. Za ta drugi način obisk Upravne enote ni potreben in ga je mogoče opraviti od doma. Digitalna oblika bo verjetno bolj uporabna za nekaj mlajšo generacijo, medtem ko lahko spletno manj spretni podpis oddajo v pisni obliki. Veseli bomo podpisov bralk in bralcev revije Misteriji in računamo na močno podporo. Gre namreč za enega tistih zakonov, ki nikomur ničesar ne jemlje. Vse pravice, ki jih državljani imamo, nam ostajajo, daje pa zakon v skladu z zelo jasnim postopkom hudo trpečim pravico, da se odločijo za predčasno končanje življenja.

Kdaj bodo o njem odločali poslanci, je lahko zakon sprejet še letos?

Po vložitvi zakonskega predloga poslanci najprej odločajo o tem, ali je predlog primeren za obravnavo ali ne. Če je primeren, gre v nadaljnji postopek. Prišteti je treba tudi mesec dni skupščinskih počitnic, tako da bo glavni del obravnave potekal v zadnjem delu leta. Kako hitro, ni mogoče napovedati. Nedvomno pa bo na hitrost vplivala stopnja podpore državljank in državljanov, ki jo lahko izkaže število zbranih podpisov. Zato jih bomo skušali zbrati čim več in bo zbiranje trajalo vseh šestdeset dni, ki bodo za to na voljo.

Če bo sprejet, kdaj naj bi dejansko prišel v prakso?

Po predlogu bo zakon začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa ga bodo pričeli šest mesecev po njegovi uveljavitvi. Če bo šlo vse gladko.

Bi še kaj dodali?

Državljanke in državljani imamo zgodovinsko priložnost, da izrazimo svojo voljo in si zagotovimo svobodno odločanje o koncu svojega življenja. Posebej je treba opozoriti in ponovno zatrditi, da predlog zakona nudi pravno urejeno pomoč pri tovrstnem dejanju, zagotavlja družbeni nadzor in popolno varnost postopka pred zlorabami ali zmotami.

Tatjana Svete

*Srebrna-nit.si

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 357 (april 2023)

Knjiga: Lepo umiranje – praktični vodnik za lep zaključek življenja