Anja Horvat Jeromel

Tako fizična kot umska vitalnost pomagata človeku, da zmore ohraniti svoje življenje. Je pa še nekaj, od česar je odvisno, kako bo to življenje nadgrajeval in plemenitil. To je njegova sposobnost kreiranja. Kaže se kot prožnost in gibljivost v preseganju obstoječih možnosti. Smo kreatorji svoje in skupne resničnosti. Kljub izzivom življenja lahko z zavedanjem ohranjamo svoj del kvantnega polja v ustvarjalnem pretoku. K temu nas spodbuja knjiga Kvantni kreator.

Kvantna fizika potrjuje, da je nevidni duhovni svet resničen.

Avtorica knjige Anja Horvat Jeromel, zagovornica sonaravnega bivanja in ustanoviteljica spletnega portala Ekologičen, piše: »Prizadevanje, da celostno razvijemo svoje najboljše zmožnosti, nam prinese izpolnjeno življenje. Tako uresničimo svoje srčne cilje in odkljukamo lekcije svoje duše.«

Kako nam lahko kvantna načela pomagajo, da se spustimo iz idejnega sveta na realna tla?

Zdaj je čas, ko se dogajajo veliki premiki v človekovi zavesti. Smo na točki izravnave duhovnega in materialnega. Kvantna fizika potrjuje, da je neviden duhovni svet resničen. To je trdna znanstvena osnova zavedanju, kako misli in prepričanja delujejo na naše odnose in vse, kar ustvarjamo. Majhni kvantni delci atoma imajo dvojno funkcijo. Ko jih opazujemo, se obnašajo kot delci, ko pa ne, se obnašajo kot valovanje, kot energija. Znanstveno je torej dokazano, da je vse, kar je, energija v gibanju – dokler ne zberemo pozornosti v eno točko in te energije s pozornostjo ne utrdimo. Stare duhovne tradicije imajo o tem enako védenje, samo razlagajo na drugačen način. Zdaj se ta prepričanja povezujejo. Znanost in duhovnost si podajata roki.

Kako spoznamo, da smo del tega kvantnega polja?

To vemo, ker občutimo in doživljamo vse, kar se v tem polju dogaja. Vprašanje pa je, ali se tega zavedamo. Običajno se sploh ne znamo prepustiti občutkom. Pretekle slabe izkušnje nas pri tem ovirajo. Strah nas je. Raje vse potlačimo in zbežimo v razne motnje in odvisnosti. Um ve, kaj smo se naučili, in on odloča: »To je tisto, kar je prav.« Čustva pa so nekaj, s čimer se ne ukvarjamo. Tako smo bili naučeni. Tako pa smo lahko tudi zapeljani v napačne programe. Kako prikladno za manipulacije vseh vrst! Zato je še kako pomembno to, kar čutimo. Je pa tudi pomembno, da si znamo to razložiti in uporabiti tako, da nam dobro služi. Čustva in um sta dve sili v človeku, ki se ves čas prerekata, dokler ne spoznamo še tretje, ki je nevtralna. To je duhovna inteligenca.

Kako nam to pomaga, da pozitivno uresničujemo svoje življenje?

Ko vključimo duhovno inteligenco, se lahko oba pola povežeta in delujeta usklajeno. Eno je, da znam z umom razložiti, kako se vozi kolo. Drugo je, kako to izkusim praktično prek telesa. Združitev dveh polov je tisto, kar omogoča kreiranje. V tem trenutku človekovega razvoja je pomembno, da v sebi to prepoznamo. Vsak mora sam sprejeti pomemben del odgovornosti, da premaknemo kolektivno zavest v smeri ravnotežja sil, v katerem bo spet vladal naravni red. Knjiga nam odpira uvid v posamezne dimenzije, ki narekujejo naše življenje. Če jih vsaj malo poznamo, jih lahko tudi spretneje usmerjamo. Pomemben del teh spoznanj je, da odkrijemo namen svoje duše.

Kako spoznamo ta namen?

Srce je naš notranji kompas. Usmerja nas in tudi pokaže, kaj je naša strast. Tukaj najdemo svoj dušni namen. Dokler smo pod vplivom programov, ki presojajo, analizirajo, kalkulirajo, tarnajo, ustrahujejo in obsojajo, ne pridemo do teh sporočil. Le pod naštetimi plastmi ega lahko odkrijemo naše resnične možnosti. Z usmerjeno pozornostjo in srčno energijo lahko svoje vizije uresničimo. Sicer lahko sedimo celo življenje v kletki pri odprtih vratih. Dokler smo s tem zadovoljni, je tudi v redu. Če pa smo nesrečni in za to krivimo svet zunaj, medtem ko mi čepimo v kletki in nimamo poguma, da bi stopili ven, pa nam to ne prinese rešitve.

Leta 2000 so ljudje imeli zmožnost koncentracije še 12-sekundno, leta 2013 pa je padla že na 8 sekund.

Kaj je rešitev?

Da se ne umakneš. Greš v izkušnjo ne glede na bolečine iz preteklosti. Postopoma jim z občutenjem in zavedanjem odvzameš moč, da slabo vplivajo na tvoje odločitve. Z vajo lahko naredimo red v svojem mentalnem in čustvenem svetu in se dokopljemo do spoznanja, kdo smo in kaj je naša naloga. Tako damo ustvarjalni energiji prosto pot. Prav čustva so praktična izkušnja energije, ki se pomika skozi telo in omogoča delovanje. Kadar se ta energija ustavi, to lahko začutimo v telesu. Če hitimo in si ne vzamemo časa za sprostitev in počitek, tega sploh ne opazimo, dokler nas na to ne opozori kaj več kot samo prehlad. Ko se upočasnimo in umirimo um, se v resnici hitreje odločamo in sprejemamo bolj ustvarjalne rešitve s pomočjo intuicije.

Kako se bolje naučimo uporabljati intuicijo?

Najprej jo sprejmemo kot enakovreden del našega uma. V primerjavi z instinktom, ki deluje na podlagi naših vgrajenih programov in je avtomatičen odziv za preživetje, je intuicija osredotočena na naše višje dobro. Sovražnik intuicije je pretirano razmišljanje in nenehno premlevanje o odločitvah. Ker smo bili bolj usmerjani k logičnemu razmišljanju, o nevidnem svetu pa se nismo toliko učili, je mogoče zdaj prišel čas, da to uravnamo? Pomembno je, da si redno vzamemo čas za samoto in tišino in na splošno upočasnimo tempo življenja.

Opominjate tudi, naj v množici informacij sami izbiramo informacije in ne dovolimo, da informacije izbirajo nas …

Eden najbolj motečih simptomov informacijske obremenjenosti je splošna motnja pozornosti. Vzrok je prekomerna in nezavedna uporaba interneta in družbenih omrežij ter splošna informacijska prenasičenost. Leta 2000 so pri ljudeh še zabeležili dvanajstsekundno zmožnost koncentracije, leta 2013 pa je padla že na osem sekund. To je velika ovira pri učenju in ustvarjanju novih in kompleksnejših stvari. Seveda je tukaj vmešan tudi načrten inženiring naše pozornosti s strani ponudnikov vsebin. V knjigi navajam nekaj opornih točk, kako se ogradimo od informacijske prenasičenosti in onesnaženosti.

Kako nam v teh časih lahko ugotovitve iz vaše knjige služijo v osebnem in kolektivnem premiku?

Knjiga s praktičnimi nasveti spodbuja k preskoku kolektivne zavesti tako, da bo to pozitivno vplivalo na vse življenje na planetu. Spodbuja nas k obnovitvi celovitosti naravnih sistemov in njihovo poravnavo z univerzalnim poljem. Verjamem, da lahko, če se za to odločimo vsak zase in skupaj, ustvarjamo temelje za tak preskok. Učenje o samoobvladovanju, spoštovanju, vzajemnem upoštevanju in nenasilju so pomembni temelji. Kvantni kreator je v vsakem od nas in deluje za najvišje dobro vseh, pri čemer tisti, ki sodeluje, seveda ni izključen. Zdaj se kolektivno učimo tega in je čas, da to začnemo bolj pogumno prestavljati v prakso.

Taja Vetrovec

Knjiga: Kvantni kreator – za aktivacijo svojega polnega potenciala in pozitivno realizacijo življenja