Vrhniško kamnito svetišče - Kamniti krog

Zgolj slučajno sem nad Staro Vrhniko v smeri proti Ulovki odkril kamnito ovalno svetišče, katerega namen mi ni znan. Ohranjen kamniti tempelj leži na neobičajnem prostoru v manjši vrtači. Komu je bil namenjen in komu je služil, mi ni uspelo ugotoviti, lahko pa samo ugibam.

Morda so tu naravoverske svečenice izvajale obred iniciacije, saj je svetišče jajčaste oblike, značilne za žensko božanstvo.

Najprej sem pomislil na bajno bitje, imenovano »Čatež«. Po izročilu naj bi živelo v gorah in po gozdovih. Drvarjem naj bi prinašalo čisto vodo. Na mestih, kjer se je zadrževalo, naj bi odkrili izvirke s pitno vodo. Bil pa je Čatež tudi nevaren; ko se je razjezil, je nekatere popotnike spravil v strah in jih speljal v neznan kraj. Morda so ljudje tu častili Čateža, da jim ne bi nagajal ali kako drugače škodoval. Enačili so ga tudi z grškim Panom.

Bolj verjetna možnost bi bila, da so na tem prostoru naravoverske svečenice izvajale iniciacijo – obred, saj je svetišče ovalne (jajčaste) oblike in se torej nanaša na atribut ženskega božanstva. Prav tako vrtača spominja tudi na žensko globino. Razmišljal sem tudi, ali je mogoče v bližini svetišča kdaj bila votlina, katere vhod je danes zasut, in so tukaj častili podzemno božanstvo? Morda pa so žrtvovali semena, živali ali kaj drugega.

Premer kamnitega ovala je šest krat pet metrov. Postavljen je v smeri sever – jug.

SO ČASTILI SONCE?

Nedaleč stran od ovalnega svetišča sem odkril na ravnem delu večje vrtače še en dobro ohranjen »kamniti krog«, s premerom 2,40 metra. Do tega svetišča je dostop po stari poti, ki se uporablja še danes. Za razliko od skritega ovalnega svetišča je tukaj lokacija pregledna in na ravnem prostoru, kamor je lahko prišlo na čaščenje vsaj sto ljudi.

Kaj so častili tukaj, je težko ugotoviti, vendar zaradi odprtosti in preglednosti te lokacije mislim, da so tu častili sonce. To svetišče je mlajše od ovalnega.

Dejstvo je, da so ponavadi vsa svetišča – tičnice v bližini gradišč. V tem primeru pa je oddaljenost do najbližjih gradišč pol ure hoda. Vsekakor je na tem prostoru »svečenik« vodil obred in imel glavno besedo.

SVETIŠČE Z MENHIRJEM

Potrebno je omeniti, da je tudi poleg Stare Vrhnike viden prastar izvir vode, ki je obdan s skalami. Tu v času močnega deževja še vedno priteče voda. Nekoliko višje, sto metrov od podskalnega izvira, pa so vidni kamniti ostanki, ki kažejo, da je bilo tudi tukaj nekoč prazgodovinsko svetišče. V bližini ostankov tega svetišča je še en izvir vode, poleg katerega je bil nekoč postavljen menhir, danes pa leži podrt v gošči v bližini tega izvira. Menhir je visok 1,55 metra, spodnji del pa je širok 30 centimetrov.

Nedaleč stran od lokacije ovalnega svetišča poteka komaj vidna stara pot, na kateri sem našel pet predmetov iz različnih obdobij, kar potrjuje uporabo te stare poti.

Nenavadni, v gozdu skriti »ovalni tempelj« je edinstven na tem slovenskem prostoru in bi moral biti širše obravnavan pri naravovercih in tudi pri državnih kulturnih institucijah.

Dimitrij Kebe