kako zdravimo z zvokom

Vsak človek, vsako bitje je glasbeni inštrument, ki niha v razponu kozmičnih vibracij. Z uporabo zvokov, glasbe in lastnega glasu lahko uravnovešamo sebe in druge, čemur pravimo tudi zdravljenje. O tem govori knjiga Kako zdravimo z zvokom, iz katere povzemamo ta članek. Knjiga vsebuje tudi številne praktične metode za delo z zvokom, ki so preproste, vsakomur dosegljive in tudi zabavne.

Z intoniranjem samoglasnikov, mantrami in glasbili pospešimo svoj razvoj in zdravljenje.

Nekatere od njih so odkrivanje lastnega naravnega glasu, usmerjeno intoniranje samoglasnikov, zdravilno mrmranje in petje, zdravljenje z zvokom in kristali, uporaba tibetanskih in drugih glasbil za uglaševanje telesa in duha, skupinsko zdravljenje s svetim zvokom, uporaba manter in molitev za dviganje zavesti, magično pripovedovanje zgodb, ustvarjanje in uporabljanje magične poezije, glasbena astrologija …

Naše telo razločuje med dobrodejnimi in škodljivimi zvoki in se temu primerno odziva. Ti odzivi vplivajo na naša fizična, čustvena, mentalna in duhovna stanja. Na žalost večina ljudi teh vplivov ne prepozna, dokler ne pride do telesne reakcije.

ZVOK JE VIR ENERGIJE

Zvok kot vir energije lahko uporabljamo za součinkovanje z drugimi energijami. Z glasbo, glasom ali kako drugače proizveden zvok je učinkovito orodje, s katerim je mogoče spreminjati elektromagnetna polja in impulze v človeku in okolju. To pomeni, da lahko ob neravnovesju elektromagnetnih parametrov v človekovem telesu – ki se kaže kot moteno delovanje določenega telesnega organa ali sistema – uporabimo zvok v eni izmed njegovih oblik ali kombinacij ter tako obnovimo homeostazo, olajšamo bolečine ali pospešimo zdravljenje.

Zvok kot vir energije je tudi orodje za spreminjanje zavesti.

Zvok kot vir energije je tudi orodje za spreminjanje zavesti. Ker lahko spreminja vzorce možganskih valov, ga uporabljamo za koncentracijo, sproščanje, učenje, ustvarjalnost ter povišano zavedanje duševnih in duhovnih stanj.

VIŠINA TONA

Za pravi učinek zvoka v kateri koli obliki moramo upoštevati tudi višino tona. Višino posameznega zvoka določa hitrost, s katero vibrira. Če so zvočni valovi hitrejši, je ton višji. Ko torej zvišamo lastne fizične in duhovne energijske ravni, se odpremo za boljše zdravje. Če s tem prehitevamo, si lahko škodimo, kakor se lahko poškodujemo, če brez priprav pretiravamo s telesnimi vajami.

Višina zvoka nam veliko pove o človekovi razvitosti. Nizki toni potujejo okoli predmetov, zato nas na mestih, kjer kakšen bend igra v živo, zvoki tolkal in basovskih inštrumentov spremljajo še dolgo po tem, ko to mesto zapustimo. Nizki toni gredo okoli vogalov in vrat. To je pot najmanjšega odpora. Visoki toni so bolj fokusirani. Včasih se zaradi absorpcije ali resonance visokih vibracij razbijejo stare oblike. Nazoren primer je kristalni kozarec, ki se razpoči, ko nekdo zapoje ton s pravo višino. Isto načelo povzroči vidno spremembo v človeku, ki sreča osebo z energijskim poljem visoke intenzitete. To lahko razbije njegove stare navade in načine razmišljanja, v dobrem ali slabem smislu.

S pravilno izbranimi višinami tonov lahko razbijemo toge energijske vzorce, ki omejujejo našo rast, zavedanje in zdravje. To se lahko primeri med zdravilno krizo, ko človek začne drugače razmišljati ali se celo odloči za povsem novo življenjsko usmeritev.

LASTNA TONSKA VIŠINA

Ljudje oddajamo energijo, v čemer smo podobni ventilatorju, ki oddaja zrak. Nekateri okoli sebe oddajajo nežen in šibek »zrak«, skozi katerega lahko prodre že majhen zunanji vpliv ter vpliva nanje. Drugi pa okoli sebe širijo zelo močno ozračje, ki ga je skoraj nemogoče predreti in se, če je potrebno, lahko naravna na nižje, manj intenzivne vrednosti.

Vsakdo ima svojo lastno naravno višino, obstaja pa tudi univerzalna vibracijska višina. To je idealna vibracija. Z njeno pomočjo naposled vzpostavimo resonanco z božansko energijo. Univerzalna vibracija vzpostavi harmonijo z vsemi življenjskimi ritmi. Z določenimi višinami glasbil in glasov lažje vzdržujemo svojo lastno naravno višino in se hkrati povezujemo z univerzalno višino.

Kako lahko takoj določimo svojo naravno tonsko višino? To lahko storimo na različne načine. Ena najlažjih metod je ugotavljanje lastne vokalne višine. Za to potrebujemo klavir ali kak drug inštrument z več oktavami obsega. Poiščimo najvišjo noto, ki jo še lahko zapojemo, preden nam glas odpove. Nato poiščimo še najnižjo noto. Ton, ki je točno na sredini med najvišjo in najnižjo noto, je višina, ki jo sedaj največ uporabljamo. Ko nekaj časa izvajamo to metodo, preverimo višino svojega glasu. Ugotovili bomo, da se obseg našega glasu povečuje, kar je čudovit pokazatelj rasti.

Ton na sredini našega glasovnega obsega je naša nova najmočnejša resonančna višina. S pomočjo svoje osebne višine – z intoniranjem samoglasnikov, mantrami in glasbili – pospešimo svoj razvoj in zdravljenje.

BARVA ZVOKA

Da bi dosegli pravi učinek zvoka v poljubni obliki, moramo upoštevati tudi njegovo barvo. Barvo zvoka določajo njegova kvaliteta, njegove posebne značilnosti in njegov vpliv. Barva nam pomaga razlikovati vse zvoke. Z njo opredelimo različne zvoke, glasove in glasbila. Vsak zvok in inštrument ima svoj lasten značaj, po katerem se razlikuje od vseh ostalih.

Največji učinek na človeka imata barva in višina zvoka. Barva zvoka sproži konsonančen ali disonančen odziv. Ta izraza se nanašata na energijsko zaznavanje zunanjih dražljajev in preobrazb, ki jih ti dražljaji sprožajo v nas.

Kadar barva različnih zvokov, govorjenih ali ne, v nas sproži konsonančen odziv, razvijemo pozitiven odnos. Telesne celice prepoznajo za nas dobre zvoke in se odzivajo skladno s tem. Škripajoča barva zvoka nohtov na šolski tabli je odbijajoča in mučna za živčni sistem, medtem ko barva bambusove piščali deluje pomirjajoče.

Z obvladovanjem barve zvoka lastnega glasu po želji ustvarjamo konsonanco ali disonanco. Večina ljudi to počne spontano. Če želimo, da nas drugi pustijo pri miru, privzamemo ton glasu, ki je grob in neprijetno rezek, s čimer druge odženemo od sebe. Če želimo biti prijateljski, pa privzamemo nežen, blag in lahkoten ton.

Z vajo se lahko naučimo ustvarjati fiziološke in duhovne spremembe pri sebi in drugih z menjavanjem barve zvoka našega govora ter z uporabo barve zvoka različnih glasbil.

R. M.

Knjiga: Kako zdravimo z zvokom