Blazina za zemljenje

Zemljenje je blagodejno povezovanje človeškega telesa z zemljo. Ko pride naša koža v stik z naravno zemljino površino in njenimi prostimi negativno nabitimi elektroni, ti prodrejo v telo in onesposobijo zdravju škodljive pozitivno nabite proste radikale, ki jim elektronov manjka. Zemljimo se lahko neposredno, tako da bosi hodimo po zemlji. Ali pa posredno – ponoči spimo na rjuhi za zemljenje, med delom za računalnikom pa imamo roke na blazini za zemljenje.

Prosti radikali ali reaktivne kisikove spojine povzročajo kronična vnetja. Ta pa so osnova za degenerativne bolezni sodobnega človeka. Ob zemljitvi naj bi elektroni potovali na mesto, kjer jih manjka. Poiščejo proste radikale in se z njimi povežejo – v knjigi Zdravilna moč zemlje – čas je, da se sezujemo razlaga avtorica Ajša Kranjc.

Če vreme ni primerno za bosonogo hojo, nimamo časa ali pa se že srečujemo z zdravstvenimi težavami, si privoščimo zemljitev.

VRNE ELEKTRIČNO STABILNOST

»Zemljenje ne zdravi, temveč nas ponovno poveže z naravnimi električnimi signali Zemlje, ki vplivajo na vsa živa bitja. Telesu vrne električno stabilnost, kar spodbudi normalno delovanje telesa in zdravje. Srce in ožilje, dihanje, prebava, imunski sistem – na vse lahko deluje, ker odpravi pomanjkanje elektronov in zmanjša vnetja, to pa je pogosto v ozadju bolezenskega dogajanja,« poudarja avtorica.

Redni uporabniki zemljenja med najpogostejšimi učinki navajajo izboljšanje številnih z vnetjem povezanih težav, zmanjšanje kronične bolečine, boljše spanje, povečano energijo, umiritev, vzpostavitev naravnih bioloških ritmov, izboljšan krvni obtok, zmanjšanje mišične napetosti, zmanjšanje glavobolov, manj hormonskih težav, hitrejše celjenje poškodb, hitrejšo obnovo po naporu.

PRIPOMOČKI ZA ZEMLJENJE

Če ne moremo hoditi bosi, če vreme ni primerno za bosonogo hojo, če nimamo časa ali pa se že srečujemo z zdravstvenimi težavami, si privoščimo zemljitev.

Pomagamo si s prevodnimi tkaninami, ki jih lahko ozemljimo. Nanje je pritrjen kabel, ki ga vtaknemo v stensko vtičnico. Tako vzpostavimo kontakt z ozemljenim delom vtičnice, ne pa z električnim tokom. Namen zemljenja je prenos zemeljskega električnega potenciala v notranjost naših bivališč, v naše telo. Vanj potujejo elektroni po kablu do blazine pred računalnikom ali pa do prevodne rjuhe na postelji. Blazine se dotikamo z golimi rokami, rjuhe z golimi nogami.

Ko vzpostavimo stik in se gola koža dotakne katerega od pripomočkov za zemljenje, je ta tako, kot bi se z boso nogo dotaknili tal.

Zemljimo se lahko med spanjem, delom, gledanjem televizorja, pred računalnikom in podobno. Ustvarimo neposreden stik z zemljo, ki so ga imeli naši predniki, ko se je njihova gola koža dotikala tal. Le da jo mi doživimo s pomočjo »podaljška« do naših bivališč. Med njihovo uporabo se naš električni potencial izenači z zemeljskim.

MED SPANJEM IN ZA RAČUNALNIKOM

Najlažje je zemljenje ponoči, med spanjem. Takrat smo najbolj dojemljivi za dobrodejne učinke, ki jih zemljenje sproži v telesu.

Rjuhe za zemljenje so praktične in pralne; »umazanija« zmanjšuje prevodnost in je treba prevodno rjuho očistiti dvakrat na mesec.

Prevodno rjuho pogrnemo prek dolnjega dela ležišča in jo priključimo; za delovanje mora biti del gole kože med spanjem v stiku s prevodno rjuho.

Ozemljimo se lahko tudi na drugih mestih, kjer preživljamo veliko časa. Na voljo so blazine za zemljenje, ki so uporabne ob delu z računalniki. Damo jih pred tipkovnico, da nanje naslonimo dlani. Lahko pa jih damo na tla, pod noge, in sedimo bosi.

Velja samo eno pravilo: koža, ki je v dotiku z rjuho ali blazino, mora biti gola.

Zemljenje telesu vrne električno stabilnost, kar spodbudi normalno delovanje telesa in zdravje.

DODATNA RAZBREMENITEV TELESA

O smotrnosti zemljenja smo povprašali Igorja Šajna (Stavbnabiologija.si), ki se ukvarja z meritvami in svetovanjem glede okoljskih obremenitev za bivalna in delovna okolja.

»Najprej pojasnimo, dazemljenje nima nobene povezave z elektromagnetnimi sevanji v sklopu stavbne biologije. Gre za dve ločeni stvari. Zemljenje ni namenjeno odstranjevanju ali zmanjševanju elektrosmoga ali električnih polj. Zemljenje tudi ni klasična ozemljitev, ki se uporablja pri profesionalnih zaščitah pred električnimi polji. Po mnenju nekaterih raziskovalcev, med drugim tudi avtorjev knjižne uspešnice Earthing (Zemljenje) je zemljenje namenjeno temu, da ima telo med spanjem ali delom za računalnikom stik z zemljo, katerega smo v sodobni družbi zaradi naših navad izgubili. V knjigi je tudi strokovno razloženo, kako zemljenje deluje na naše počutje in zdravje. Glede na različne raziskave in tudi izkušnje ljudi, ki zemljenje prakticirajo, ga tudi osebno uporabljam in priporočam,« pravi Igor Šajn.

UPORABA RJUHE

Opozarja pa, da morajo biti pred uporabo pripomočkov za zemljenje izpolnjeni nekateri pogoji, na kar so opozarjali tudi različni govorci na kongresu stavbnih biologov v Nemčiji.

Rjuha za zemljenje

»Rjuha za zemljenje, ki je na postelji, se lahko uporablja, če so pred tem bile opravljene strokovne meritve in je bil elektrosmog iz spalnice odstranjen. Če namreč elektrosmoga (v tem primeru električnega polja) ne odstranimo iz okolice ozemljene spalne površine in na tej rjuhi za zemljenje spimo, ta rjuha pravzaprav vleče nase ves elektrosmog iz okolice. To pa bi bilo lahko po mnenju nekaterih raziskovalcev problematično. Kdor leži na rjuhi, je torej kot neke vrste antena za električna polja/električno poljsko jakost iz okolice. S posebnimi meritvami lahko pretok električnega polja skozi telo tudi natančno izmerimo.

ZA PISARNIŠKO MIZO

Podobna priporočila veljajo tudi za uporabo blazine, ki jo damo pod tipkovnico/miško. Tudi tu je priporočljivo, da se večina električnih polj v okolici pred namestitvijo odstrani, tako da je zemljenje samo dodatna razbremenitev telesa, kot to opisujejo avtorji prej omenjene knjige. Če torej damo to podlogo za zemljenje pod računalniško tipkovnico, je razlika smo v tem, da je naše telo med delom ozemljeno, ker se te podloge dotikamo z golo roko. Električno polje v okolici bo je še vedno lahko prisotno in se pretaka skozi naše telo – odvisno od vsake posamezne situacije in obremenitev iz okolice.«

Anja Drašler

Rjuha za zemljenje (za spanje in telovadbo)

Blazina za zemljenje (za delo z računalnikom)

Komplet »Zdrav ob računalniku« (Blazina za zemljenje + Steklenica Polarix)