Priročnik za upočasnitev staranja

Rojstvo in smrt sta določena, vmes pa živimo tako, kot sami hočemo. Le kdo si ne želi živeti kar najbolje čim bolj mladostno do stotega in še čez?

Tu nam priskočijo na pomoč telomere. Pomagajo ohranjati zdravje, preprečevati kronične bolezni in izboljšati naše počutje. Celice se nepovratno starajo in postajajo vse manj uporabne. A mi jih, kot sedaj spoznava znanost, pri tem lahko upočasnimo.

Lahko upočasnimo ali celo obrnemo potek krajšanja telomer, s čimer spodbudimo dolgoživost in zdravje.

Pri vsem našem staranju so najpomembnejše telomere, zaščitne kapice na koncu kromosomov. Te kapice se krajšajo, ko se celice delijo in starajo. In če bi znali omejiti njihovo krajšanje? Bi se starali bolj zdravo in bolj počasi?

Da! Tako pravijo znanstveniki, ki nam sporočajo številne načine za izboljšanje dolgoživosti celic. Zbrani so knjigi Priročnik za upočasnitev staranja – v njej jepregled znanosti o telomerah in njihovi povezavi z dolgoživostjo, ob tem pa še polno praktičnih nasvetov za izboljšanje zdravja in podaljšanje življenja – in slonijo na izsledkih raziskav Elisse Epel in Elizabeth Blackburn – dobitnice Nobelove nagrade, ki je odkrila telomerazo, encim za obnavljanje telomer.

Avtorici raziskujeta početje telomer in pojasnjujeta, kako te vplivajo na staranje in bolezni. Razložita, kaj so telomere in da se te s staranjem krajšajo. To krajšanje je povezano z boleznimi srca, sladkorno boleznijo in rakom. Poučita nas, kako lahko upočasnimo ali celo obrnemo potek krajšanja telomer, s čimer spodbudimo dolgoživost in zdravje. Govorita o dejavnikih poživljajočega življenjskega sloga kot tudi o nastajajočih medicinskih posegih, kot je zdravljenje s telomerazo.

V knjigi najdemo razumljivo napisana poglavja »Zakaj se ljudje različno staramo«, »Zakaj potrebujemo zdravo obnovo celic«, »Zakaj se zaradi telomer počutimo stare ali mlade« in celo vrsto natančno popisanih dejanj, s katerimi sami vplivamo na zdravje in dolgost življenja. Saj na izčrpanost telomer, zgodnji dejavnik staranja, lahko vplivamo; z obnavljanjem je mogoče potek staranja celo obrniti.

Knjiga na poljuden način razlaga, kaj so telomere in kako se te s staranjem krajšajo. To krajšanje je povezano s številnimi boleznimi. A so načini, da upočasnimo ali celo obrnemo potek krajšanja telomer, s čimer spodbudimo dolgoživost in zdravje. Pri tem je seveda pomemben življenjski slog: prehrana, telesna vadba in obvladovanje stresa, ki prav tako močno vplivajo na dolžino telomer.

DINAMIČNI ALI UTRUJENI?

Zakaj so nekateri bistri in dinamični do pozne starosti, drugi pa, veliko mlajši, bolj utrujeni, izčrpani in na pogled stari? Seštejmo leta, ko nam je zdravje brezhibno služilo, in leta, ko smo bolehali. Delež zdravih let in let, ko nas pestijo bolezni, se od osebe do osebe razlikuje. Koža in lasje z leti postajajo vse bolj suhi. Hudo je, ker se običajno ne ustavi le pri eni bolezni. V številnih primerih se ob eni bolezni pojavijo še druge. Nekatere bolezni v starosti so usodne, nekatere pa naredijo življenje manj kakovostno in manj iskrivo. Starost poleg bolehanja vse bolj zaznamujejo utrujenost in slabo počutje.

Kako je lahko nekdo odličnega zdravja v pozni starosti, medtem ko drugi trpi v senci bolezni? Lahko izbiramo? Dokazano je, da zdravje večinoma nadzorujejo geni. Ne usoda, temveč genski zapis določi tveganje za bolezni srca, rakave bolezni ali dolgoživost, še preden se rodimo.

In vse to nam natanko razkrije in pomaga z nasveti knjiga Priročnik za upočasnitev staranja.

R. M.

Knjiga: Priročnik za upočasnitev staranja