Oka-roža

»Potem ko je krščanstvo najprej preplavilo Sredozemlje, nato Evropo in navsezadnje ves svet, se je njegovo zmagoslavje zdelo tako zelo samoumevno, da ni bilo nikakršne osnove za vprašanje, ali morda obstaja vsaj majhna možnost, da je kje v evropskih deželah mnogo stoletij po pokristjanjenju predkrščansko verovanje na organiziran način vendarle preživelo do sodobnosti. Tako vprašanje bi bilo pač podobno vprašanju, ali lahko na katerem od velikih alpskih smučišč srečamo jetija. Noben resen človek se ga ne bi drznil postaviti,« piše Andrej Pleterski v knjigi Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo.

Osupla strokovna javnost ni vedela, kako se odzvati na »jetija«, ki je očitno preživel v zahodni Sloveniji, natančneje v osrednjem Posočju.

In potem se je zgodilo! Najprej je leta 2012 izšla knjiga izročil Borisa Čoka V siju mesečine. In nato leta 2015 še mnogo obsežnejša knjiga Iz nevidne strani neba Pavla Medveščka. Obe knjigi sta prinesli vrsto pričevanj o organiziranem obstoju še v dvajsetem stoletju tega, kar so pripovedovalci imenovali »naša stara vera« s starimi bogovi in molitvami po starem. In osupla strokovna javnost ni vedela, kako se odzvati na »jetija«, ki je očitno preživel v zahodni Sloveniji, natančneje v osrednjem Posočju. V Sloveniji se je namreč v posebni obliki heterotopije najmanj do sredine dvajsetega stoletja ohranila družbena skupnost, ki je ohranila svojo politično, pravno, policijsko in religijsko samostojnost – neodvisno od vladajočega krščanskega in državnega sistema.

TRETJA IN PETA MOČ

Staroverci so nenehno govorili o povezavi med človekom, naravo in njenimi silami; to pomeni, da sebe enačimo z vsemi živimi bitji, ki živijo okoli nas in z nami, in da je med nami tudi tisto, česar ne vidimo ali ne razumemo, a to še kako deluje. Poznali so vidike okoljske etike, ki jih danes štejemo za najnaprednejše.

»Etični vidik staroverstva je vsekakor pomemben za preživetje človeštva tukaj in zdaj. A ob tem ima tudi svojo praktično plat. Ta kaže, da pri svetih kamnih, drevesih, vodah, gorah ni šlo samo za češčenje, ampak so imeli tudi zelo uporabno funkcijo. Ker so bila vsa našteta mesta določena ali postavljena na način, ki bi ga danes poimenovali radiestezijski, knjiga na enak način analizira nekaj izbranih lokacij v dolini Soče, ki ustvarjajo prostor, ugoden za živa bitja, ki v njem živijo. Staroverci v Posočju so pripovedovali o tretji moči, ki prihaja od spodaj, in o peti moči, ki prihaja od zgoraj,« piše Andrej Pleterski.

TROČAN

Misel, da gre za magnetizem, zemeljski in tisti, ki prihaja iz vesolja, preverja zadnji del knjige. Staroverci so tretjo in peto moč urejali s tročani, trikotniki svetih mest, ki jih je bilo najlažje vzpostavljati s kamni. To je bilo izhodišče za merilni poskus Rudija Čopa. Z razpoložljivo merilno opremo na geomagnetnem observatoriju z mednarodno kodo PIA (Piran, Slovenia) je v času enakonočja 2020 na samem začetku novega 25. solarnega cikla izmeril vpliv treh monolitov na lokalno magnetno polje. Monolite, ki so sestavljali tročan, so postavili trije poznavalci monolitov po izročilu starovercev. Obravnaval ga je kot pasivni element za stabilizacijo lokalnega magnetnega polja ob pojavu geomagnetne nevihte. Meritve so pokazale, da obstaja možnost te stabilizacije. Natančnejše merilne naprave bodo lahko dale še bolj oprijemljive rezultate.

»Če vemo, da je v času magnetnih neviht precej več samomorov in infarktov, potem je skrb za tročane svetih mest vprašanje preživetja. Učinka tročanov staroverci niso znali pojasniti z izrazi sodobne fizike in medicine, vendar so ga poznali. Tako postane jasno, zakaj so ljudje tako vztrajno spravljali v obup tiste krščanske duhovnike, ki niso mogli razumeti, kaj ljudem sveta mesta pomenijo, in so bili prepričani, da gre za nagajanje hudiča. Če razumemo staroverstvo, razumemo čas in način življenja, v katerem sta bili religija in znanost še eno in isto,« še pojasnjuje Pleterski.

OSNOVNI NAMEN: ZAŠČITA ŽIVLJENJA

Franc Šturm v najnovejši knjigi Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo opisuje, da so duhovni naravni sistemi posoških starovercev duhovna pravila narave, ki jo oblikujejo tako, kot snovno naravo oblikujejo njene fizikalne zakonitosti. Ta duhovna pravila lahko opišemo z algoritmi narave.

Nekateri še ohranjeni naravni sistemi slovenskih starovercev še danes služijo izboljšanju življenja in zdravja in bodo koristili tudi prihodnjim rodovom.

Posoški staroverci so jih prebrali, razumeli so njihov pomen za življenje in se jih naučili uporabiti za oblikovanje duhovne moči v krajini, kjer so živeli. Osnovni namen za gradnjo naravnega sistema pa je bil in je še vedno zaščita življenja. Ljudem in živalim v njegovem polju zagotavlja moč in krepi njihovo splošno odpornost, ali bolj preprosto – če živijo v tročanu, postanejo tudi oni močnejši. Duhovna moč okolice počasi preide v človeka.

Franc Šturm v knjigi opisuje en tak primer. Vas Volarje in njeno širše območje obdaja naravni sistem, ki je povezan s kačjimi črtami in ohranja duhovno stanje pete moči. Ognjena kačja črta, ki poteka med Skalco (kota 596 m) ter sotočjem potoka Volarija in reke Soče, na svoji poti preveč oslabi. Da bi jo okrepili, so naši predniki zgradili svetišče. Spodaj na ravnini ob vznožju hriba so postavili ognjeni tročan. Oblikovali so ga z dvema obrednima kotoma. Njegov vitalni del pa je petdeset metrov dolg zid, zgrajen iz skal, postavljenih v ravno vrsto. Med dvanajstim in trinajstim stoletjem je bila na lokaciji nekdanjega staroverskega svetišča zgrajena cerkev sv. Brikcija, da bi njegovo moč okrepila in ne da bi ga uničila!

RAZUMELI ALGORITME NARAVE

»Slovensko ljudsko izročilo razkriva izjemno poznavanje delovanja narave, vendar danes pri raziskovanju etničnih skupin žal ne upoštevamo tovrstnih spoznanj. To lahko primerjamo z napako, ki bi jo naredili, če bi pri raziskovanju vsakdanjega načina življenja današnje civilizacije zanemarili okoliščino, da uporablja električno energijo. Tega dejstva v resnici nihče ne bi zanemaril, saj vsakdo ve, da naše današnje kulture ne moremo opisati, ne da bi omenili tudi uporabe električne energije. To primerjavo sem navedel le zato, da bi slikovito opozoril na pomemben spregled pri preučevanju kulture posoških starovercev − na njihovo uporabo nesnovnih pripomočkov pri zasnovi naravnih sistemov, s katerimi so poskušali izboljšati svoje življenje in zdravje, in kar je najbolj presenetljivo, nekateri še ohranjeni naravni sistemi temu namenu služijo še danes in bodo koristili tudi prihodnjim rodovom,« pravi Franc Šturm.

Preden so ljudje odkrili električno energijo, je bila ta v naravi že navzoča. Prvi naravni sistemi so se na našem planetu oblikovali po naravni poti takoj za tem, ko so se zaradi gubanja njegove površine pojavile prve vzpetine in doline. Ko je Nikola Tesla odkrival zakonitosti električnega in magnetnega polja, je odkrival vzajemno učinkovanje fizikalnih zakonitosti, odkrival je to, kar je v naravi že bilo, vendar je narava svoje znanje skrivala, dokler se ni našel nekdo, ki je tudi znal prebrati in uporabiti tisto, kar mu je razkrila.

»Tudi posoški staroverci so samo prebrali algoritme narave, poskusili so razumeti njihov pomen za življenje in se jih naučili uporabiti. Natančno tako kot pri odkrivanju električne energije, le da je imela električna energija ›srečo‹, saj so znanstveniki kaj kmalu iznašli tudi fizikalne pripomočke za njeno merjenje. Vsekakor pa ne moremo reči, da nekega naravnega pojava ni samo zato, ker ni pripomočka, ki bi ga meril.«

Več o tem, kakšne »merilne inštrumente« so uporabljali staroverci, pa v knjigi Staroverstvo med religijo in znanostjo.

T. S.

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo

Oka - Roža