Gabriele in Deset Božjih zapovedi

Nova knjiga prerokinje in učiteljice Gabriele združuje dve temeljni besedili: Deset Božjih zapovedi in Govor na gori Jezusa iz Nazareta. V knjigi je deset božjih zapovedi po Mojzesu razloženih z besedami današnjega časa. Gabriele pojasnjuje, da so to izvlečki iz sedemdimenzionalnega večnega zakona za naš tridimenzionalni svet. Povzemamo nekaj miselnih spodbud iz desetih božjih zapovedi.

1. Jaz Sem Gospod, tvoj Bog. Ne imej drugih bogov poleg Mene.

Vse, kar nas obdaja, kar vidimo in ne vidimo, nosi Duha, Boga, ki je življenje. Kaj so drugi bogovi oziroma maliki in koliko dodatnih malikovalskih bogov si je človek ustvaril v današnjem času, katerim so mnogi zapadli in molijo k njim? To so: denar, visoko razvita tehnika, zasvojenost z zabavo, z igralništvom, sla po oblasti, ekstremne želje, poželenja in strasti ter še mnogo drugega.

2. Ne skruni Božjega imena.

Danes vemo, da je vse energija. Za vsako besedo, ki pride iz naših ust, smo sami odgovorni – ne Bog. Vsak človek, ki onečašča Božje ime, zlorablja Njegovo ime in s tem zapravlja energijo, s čimer se sam kaznuje. Ustrezno zakonu akcije in reakcije smo za svoje mišljenje, govorjenje in ravnanje sami odgovorni in ne Vsemogočni. Ljudje naj bi se vedno pogosteje zavedali, da bo naša setev nekoč dozorela.

3. Spomni se in posvečuj sabat.

Današnji delojemalci se morajo prilagoditi danostim posameznega podjetja, zato ne velja vedno, da mora biti sedmi dan počitek. Za ljudi, ki opravljajo na primer izmensko delo ali delajo v gostinstvu, sedmi dan v mnogih primerih ne more biti dan počitka.

Ne glede na to, kateri dan je prost, pa naj bi ljudje namenili nekaj minut zavedanju, da bi razmislili o preteklih dnevih. Kaj je bilo dobro, kaj manj dobro ali celo slabo?

4. Spoštuj (ceni) očeta in mater.

Ljudje današnjega časa pogosto izkazujejo čast samim sebi. In ljudje častijo ljudi. Častijo na primer tiste ljudi, ki družbi prinašajo pomembne raziskovalne rezultate, ali tiste, ki jih je vlada ali država povzdignila višje na družbeni lestvici.

Vseeno, kakšne nazive si pridobi človek in s kakšnimi častmi se kiti, pred Božjim obličjem je enak bližnjemu brez nazivov in časti; to velja tudi za ljudi, katerih otrok, človeški sin in hči, smo.

Razlage desetih božjih zapovedi so izvlečki iz sedemdimenzionalnega večnega zakona za naš tridimenzionalni svet.

5. Ne ubijaj.

Prav peta zapoved je najbolj različno tolmačena, kajti cerkveni institucionalni krogi so ubijanje spremenili v besedo »moriti«. Po današnjih izjavah se sme na primer v vojni ubijati, nasprotno pa je naklepno ubijanje umor. Vzemimo pod drobnogled besedo »vojna«, ustrezno izjavi Jezusa iz Nazareta, potem pa preberimo, kaj nas je Jezus učil, na primer: »Kdor prime za meč, bo z mečem pokončan.«

Jezus iz Nazareta je bil v vseh pogledih pacifist. Učil je miroljubnost. Učil je, da ljudje nimamo pravice ubiti človeka. To velja tudi za nameren uboj živali in rastline v soku.

6. Ne prešuštvuj.

Če šesta zapoved pravi »Ne prešuštvuj«, to med drugim pomeni »Drži svojo obljubo«, kar zadeva častno zvestobo oziroma častno zaupanje v zakonu, v partnerstvu, v koncernu, v podjetju in podobno. Zakon, partnerstvo in pogodbene obljube naj bi tudi danes temeljile na poštenju, odkritosti, zvestobi, premočrtnosti in zaupanju.

7. Ne kradi.

Besedo »krasti« lahko razdelimo v dve kategoriji. Prvo kategorijo lahko imenujemo tatvina, drugo kategorijo kraja. Človeka, ki ukrade denar in vredne stvari, na primer lahko označimo, da je tat. Če nekoga drugega označimo za tatu, ker krade čas soljudem, ko na primer vodi dolge, nekoristne razgovore z veliko če in toda in ne pride do bistva; če na dolgo in široko, brez konca in kraja kramlja; če nekdo od nekoga zahteva nekaj, kar bi lahko sam storil; če se nekdo prepira z drugim, ker hoče imeti vsak svoj prav, drug drugemu pa niti za kanček ne popustita, bi stvarno imeli prav.

8. Ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu.

Krivo pričati pomeni, da o nekom govorimo neresnico, pred sodiščem o sebi trdimo neresnice in lažno pričamo o drugih. Če svojim soljudem všečno govorimo, jim laskamo, odobravamo njihovo obnašanje, pa tudi če o njih drugače mislimo kot govorimo, je to hinavščina in v nasprotju z osmo zapovedjo.

Trditev, da je naše mnenje resnica, se prav tako uvršča v to kategorijo. Naše mnenje, ki ga mi vidimo kot resnico, je pogosto naš miselni potek, miselna shema, nekaj, kar smo si izmislili in se nam zdi logično. Ker pa mnenje priča o nevednosti, je lahko neresnično.

9. Ne želi svojega bližnjega žene!

Beseda »poželeti« vsebuje poželenje, hoteti posedovati, željo, da kar si poželim, vzamem in obravnavam kot svojo lastnino. Beseda »poželeti« ima še druge vidike, kot na primer zahrbtna prevzemanja dobrih strokovnjakov iz koncernov in podjetij, da bi prinesli svoj »know-how« (znanje in izkušnje) ali izdali poslovne skrivnosti, pri čemer gre tako za ugled kot za denar.

Kdor je naprodaj in nasede željam oziroma poželenju, postane sodobni suženj, ki se izroči svojemu kupcu in je zaradi tega nesvoboden in ostaja nesvoboden, dokler se ne zave, kaj bi bil pravzaprav prvi korak do svobode. Imenuje se: Ostani zvest samemu sebi!

Tat je tudi nekdo, ki krade čas soljudem, ko vodi dolge, nekoristne razgovore z veliko če in toda in ne pride do bistva.

10. Ne želi imetja in dobrin svojega bližnjega.

Deseta Božja zapoved po Mojzesu nam omogoča, da vidimo globlje, ko opazujemo našo Zemljo, ki jo je Bog dal vsem ljudem, da bi prehranjevala Njegove človeške otroke. Kaj je človek naredil iz planeta Zemlja? Postala je otok parcel.

Toda kar je veljalo včeraj, velja tudi danes. Nihče ne more v onstranstvo vzeti s seboj svojega denarja in dobrin. Tako kot bogataš nekoč, tako je tudi danes. Nihče ne more priti skozi tako imenovano šivankino uho, ker je Božje kraljestvo za bogate še zelo oddaljeno.

D. N.

 

Razširjen članek si lahko preberete v reviji Misteriji, št. 331 (februar 2021).


 

Knjiga: : Deset Božjih zapovedi in Govor na gori Jezusa iz Nazareta