Lado Mihael

Projekt nevidnega duhovnega bitja nevidnega življenja človeka v petih korakih pojasnjuje vse podrobnosti:

I. korak: pra izvor nevidne svetlobe
II. korak: pra izvor nevidnega življenja
III. korak: pra izvorno nevidno življenje človeka
IV. korak: projekt življenja človeka
V. korak: skrivnosti življenja človeka enosti trojstva.

 

VELIKI ČLOVEK:

Veliki ČLOVEK kot podoba »VELIKEGA NEVIDNEGA DUHA« naj bi bil ustvarjen pred mnogimi veki (pred 900.000 milijardami let). VELIKEGA NEVIDNEGA DUHA še nihče nikoli ni videl, tudi ČLOVEKA Njegove podobe (ki še ne nosi telesa; telo se pojavi pozneje) še nihče nikoli ni videl, pa čeprav iz te nevidne duhovne podobe nevidnega življenja ČLOVEKA smo in iz nje bivamo v neomejeni razsežnosti moči nevidnega življenja.

Gnostični – skrivnostni EVANGELIJ SPOZNANJ mi pomaga razkriti in potrditi mnoge s prakso pridobljene izkušnje pri procesu zagotavljanja in obvladovanja zanesljive kakovosti duhovnega nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA (ZOZKŽČ).

AKSIOMI:

Prišel sem do zelo pomembnega odkritja, in sicer:

 • Preko »NEVIDNIH VZROKOV«, katere odkrijem – zanesljivo preberem v nevidnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA, mi pomaga,
 • da pridem do vidnih »POSLEDIC« na telesu.
 • Če »NEVIDNIH VZROKOV« nismo uspeli »ODSTRANITI« iz nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA, ter prav tako iz njegove celotne nevidne pripadajoče anatomske zgradbe nevidnega ČLOVEKA, vidnih POSLEDIC na telesu nismo ODPRAVILI.
 • Če nevidnega stanja nevidnega vzroka nismo sposobni prebrati ali odčitati, še ne pomeni, da ga ni.
 • Če NEVIDNEGA VZROKA ni, tudi vidnih POSLEDIC na telesu ni.
 • Vsako odstopanje na duhovnem nivoju nevidnega duhovnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA in njegove nevidne anatomske zgradbe nam priredi spremembo duhovno dimenzijske razsežnosti (d. d. r.), katero lahko odčitamo na telepatskem trikotniku nevidnega sistema informacij.
 • Ta odčitana sprememba stanja na nevidnem duhovnem bitju življenja ČLOVEKA priredi vidne POSLEDICE na telesu.

NEOMEJENA MOČ RAZSEŽNOSTI NEVIDNEGA ŽIVLJENJA

Povedali smo že, da ima nevidno duhovno bitje življenja ČLOVEKA neomejene razsežnosti moči nevidnega življenja. Te praktično neomejene razsežnosti (d. d. r.) - duhovno dimenzijske razsežnosti - zavzamejo vrednosti od + do – neskončno in sicer, npr. za duhovno glavo lahko odčitamo vrednost: d. d. r. ≤ od 10 na – 900.000 milijard mm, ali pa za isto glavo v drugačnem stanju na primer: d. d. r. ≥ od 900.000 milijard metrov. Večja kot je sprememba stanja na duhovnem nivoju, večja so odstopanja na telesu v obliki POSLEDIC.

V nobenem primeru ne smemo enačiti otipljivega TELESA z nevidnim duhovnim bitjem nevidnega življenja ČLOVEKA. Nevidno duhovno bitje življenja ČLOVEKA poseduje neomejene razsežnosti moči nevidnega življenja; seveda telo tega ne poseduje. Spoznali bomo, da telo v nobenem primeru ni kompatibilno s ČLOVEKOM in z njegovim nevidnim duhovnim bitjem nevidnega življenja. Prav tako telo z inteligenčnim količnikom: I. K. ≤ od 180 v nobenem primeru ni in ne more biti na višjem hierarhičnem nivoju kot duhovno nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA, ki poseduje I. K. ≥ od 1 milijarde, ki je 5 milijonov krat večji od I. K. telesa.

1000 ENOT PREDSTAVLJA:

Če celotno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA predstavlja 994 enot, odpade na TELO le 6 enot, če TELO + ČLOVEK predstavlja 1000 enot. V celoti s samim procesom (ZOZKŽČ) zagotavljanja in obvladovanja celotne zanesljive kakovosti življenja ČLOVEKA dokazujem in utemeljujem na živih ljudeh (vzorec cca. 35.000 ljudi), da v ČLOVEKU (v njegovem nevidnem bitju nevidnega življenja) beležim praktično odčitane vrednosti z neomejeno razsežnostjo neomejene moči nevidnega življenja. Seveda TELO teh razsežnosti v nobenem primeru ne poseduje. Očitno je, da TELO ≠ ČLOVEK, oziroma ČLOVEK ≠ TELO.

Razpoložljive možnosti in sposobnosti ČLOVEKA v primerjavi s TELESOM so več kot sto tisočkrat večje od TELESA. To tudi za znanost in medicino ne bi smelo predstavljati nekaj, česar ni mogoče dokazati.

Pred 2000 leti je Jezus Kristus apostolom rekel: »Odvrzite vaše TELO, ker je izpostavljeno pogubi.« Apostoli teh besed Jezusa Kristusa takrat niso razumeli. Kaj pa danes - ali kdo te besede Jezusa Kristusa razume in dela na tem, da se osvobodi tega DEMIURGOVEGA pokvarljivega in umrljivega telesa? Se je kaj spremenilo s tem TELESOM? Je morda medicinska in ostala znanost kaj storila na tem? Vedno več je namreč bolezenskih stanj z neodkritimi »NEVIDNIMI VZROKI« in prav tako z vidnimi NEODPRAVLJENIMI POSLEDICAMI, ki jih je vedno več. Je morda medicinska in ostala znanost zanikala ali potrdila obstoj nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA? Neomejene razsežnosti moči nevidnega življenja ČLOVEKA predstavljajo doslej prav gotovo največjo neznano neodkrito skrivnost nevidnega življenja. Kdor ima sposobnost 100 % zanesljivega branja »NEVIDNIH VZROKOV« v nevidnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA, ta ima odprto pot do informacij v NEVIDNEM ŽIVLJENJU nevidnega ČLOVEKA.

NEVIDNI TELEPATSKI SISTEM INFORMACIJ

Nevidni telepatski informacijski sistem je kompatibilen z vsemi nevidnimi informacijskimi sistemi planetov, vsemi vesolji in seveda v prvi vrsti tudi z nevidnim bitjem nevidnega življenja ČLOVEKA.

Nekaterih vrednosti kvantne fizike ni več mogoče zanesljivo izmeriti (razsežnost enega kvanta naj bi predstavljala vrednost 10 na –27 mm). Če vzamemo, na primer, duhovno dimenzijsko razsežnost nevidne (duhovne) glave, kjer je vrednost d. d. r. = 10 na –900.000 milijard mm, je jasno, da te vrednosti ni možno izmeriti, jo je pa mogoče zanesljivo ODČITATATI ali PREBRATI, če imamo za to ustrezen »DAR« - dar za branje nevidnega telepatskega sistema informacij.

TABUJI v medicinski in ostali znanosti (o nevidnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA) glede nevidnega življenja niso prinesli nobene koristi. Zanikati nekaj, česar ne vidiš, da zato pač ne obstaja, je zelo slab argument na račun »MODROSTI«, ki jo s tem zanikamo ali izgubimo. Ta vrednota se skriva v nevidnem življenju ČLOVEKA. Zakaj bi zanikali obstoj nevidnega bitja nevidnega ČLOVEKA nevidnega življenja, saj je v nas in iz njega več kot dokazano živimo in bivamo.

KDO JE SPOSOBEN BRATI NEVIDNA STANJA?

Zelo zanimivo bi bilo poznati ljudi, kateri so sposobni zanesljivega branja nevidnih stanj, še posebej »NEVIDNIH VZROKOV«, kateri se nahajajo v nevidnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA. Odčitati nevidna stanja nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA bi moral predstavljati do sedaj največji izziv - odkrivanje največje skrivnosti do sedaj še neodkritega nevidnega življenja ČLOVEKA. ČLOVEKA prepoznaš šele, ko ga 100 % zanesljivo odkriješ, prebereš način nevidnega delovanja nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA z vso pripadajočo nevidno anatomsko zgradbo nevidnega življenja ČLOVEKA. Ni mi jasno, da medicinska in ostala znanost ni sposobna sprejeti dejstva, da nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA je, da obstaja in živi z neomejeno razsežnostjo moči nevidnega življenja. Vse povedano je v določenem obsegu praktično dokazano in utemeljeno na več kot primerno velikem vzorcu števila procesov zagotavljanja in obvladovanja 100 % zanesljive kakovosti življenja nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA. Velikost vzorca evidentiranih 35.000 procesov ZOZKŽČ še ni končana, saj vsakodnevno nadaljujem s procesi na ČLOVEKU, kateri se posledično odrazijo na telesu.

NEVIDNO ŽIVLJENJE ČLOVEKA JE V VSEH POGLEDIH PREHITELO VIDNO OTIPLJIVO TELO:

 1. D. R. - duhovno dimenzijska razsežnost praktično neomejene MOČI ČLOVEKA z nevidnim duhovnim bitjem nevidnega življenja je vidno otipljivo TELO v vseh pogledih prehitela. Telo, ki ga Nebeška Mati nenehno »OŽIVLJA«, sicer ne bi delovalo. Na začetku ustvarjeni ČLOVEK po podobi V. N. D. (VELIKEGA NEVIDNEGA DUHA) še ne poseduje TELESA; tega po Volji V. N. D. ustvari Nebeška MATI iz neomejene razsežnosti moči nevidnega življenja ČLOVEKA. Torej, ČLOVEK nosi telo, kar je podobno besedam Jezusa Kristusa, izrečenih Judi Iškarijotu: »Reši me človeka, ki me nosi.« Po Judovem evangeliju je to bil dogovor med Jezusom Kristusom in Judom Iškarijotom.

Vse povedano je po IZVIRNI RESNICI, iz PRA IZVORA, PRA LJUBEZNI, a ljudje v zablodi, brez ISKRE ŽIVLJENJA in SPOZNANJA, tega niso sposobni sprejeti. Po Gnostičnih evangelijih je Jezus Kristus prišel na svet, da v ČLOVEKU obudi ISKRO ŽIVLJENJA in SPOZNANJE, da ČLOVEKA spomni, kdo je in od kod, ter kakšno je njegovo poslanstvo na Zemlji. Morda GREH ni največji in najtežji problem, ker ga je možno odpustiti sebi in drugim.

ČLOVEK NI TELO in TELO ni ČLOVEK:

Trditev, da TELO ni ČLOVEK in ČLOVEK ni TELO, izhaja iz nekompatibilnosti med stanjem vidnega otipljivega telesa in nevidnega duhovnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA. Pokvarljivo in umrljivo DEMIURGOVO telo ima omejen čas bivanja na Zemlji, duhovno nevidno bitje življenja ČLOVEKA pa ima v celoti neomejeno razsežnost MOČI nevidnega življenja ČLOVEKA. To pomeni, da ČLOVEK z nevidnim duhovnim bitjem nevidnega življenja poseduje ISKRO ŽIVLJENJA in SPOZNANJE, pogoj za prehod v večno življenje. Tudi ta trditev vsebuje vse dokaze, da je temu tako. Poglejmo si samo delček te PRA IZVORNE RESNICE, ki nam pojasni in utemelji to trditev: Če je, na primer, duhovna noga del neomejene razsežnosti MOČI nevidnega življenja, katera pripada nevidnemu duhovnemu bitju nevidnega življenja ČLOVEKA in je ta duhovna noga ≥ od 900.000 milijard metrov oddaljena proč od TELESA, kljub temu vse v njej normalno deluje in živi, v telesni nogi pa se kot POSLEDICA pojavi BOLEČINA, ki jo telo občuti. Po vrnitvi duhovne noge nazaj k telesu bolečina popolnoma izgine. Telesna noga normalno deluje naprej brez vsakih škodljivih stranskih učinkov. Takšnih in mnogo, mnogo bolj zahtevnih primerov, za zemeljske razmere nemogočih stanj, bi lahko napisal za debelo knjigo in več.

Z nevidnim življenjem nevidnega duhovnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA se ukvarjam že dobrih 70 let. Seveda pa se ukvarjam tudi z drugimi stanji, ki so prav tako nevidna in nastopajo v nas in okoli nas v našem vidnem in nevidnem bivalnem okolju. Sem spadajo nevidna stanja nezanesljive kakovosti nevidnega življenja ČLOVEKA ter nevidni povzročitelji teh nevidnih stanj. Pri svojem vsakodnevnem delu zagotavljanja in obvladovanja 100 % zanesljive kakovosti življenja ČLOVEKA v telepatskem trikotniku sistema informacij ne manjka čudežev, saj sežejo v področje nemogočega. Za vsem napisanim stojim z vsemi dokazi, posedujem »METER« za kontrolo ZOZKŽČ. Simptomi za ugotavljanje bolezenskega stanja ne predstavljajo dovolj zanesljivega METRA za merjenje in kontrolo zdravja.

Vsi instrumenti in orodja medicinske znanosti ne premorejo niti enega povsem ustreznega pripomočka za ugotavljanje nevidnega stanja nevidnega bitja ČLOVEKA nevidnega življenja, da bi v njem odkrivali »NEVIDNE VZROKE«, kateri v telesu pustijo vidne POSLEDICE. S temi POSLEDICAMI se ukvarja tudi vsa razpoložljiva znanost medicine. Ker le-ta ne odkrije in ne ODSTRANI NEVIDNIH VZROKOV v nevidnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA, tudi vidne POSLEDICE ne morejo biti ODPRAVLJENE. Verjetno bo nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA še dolgo predstavljalo trd oreh za vso medicinsko in vso ostalo znanost. Teh nevidnih stanj tudi s TABUJI ni mogoče prekiniti ali zaustaviti, oziroma izbrisati. Nevidno življenje teče svojo pot naprej in nobena sila ga ne more ustaviti, ker ga žene in poganja PRA LJUBEZEN, zato ima neomejeno razsežnost MOČI nevidnega življenja. S takšnim izhodiščem nastopa nevidni ČLOVEK nevidnega življenja podobe ENOSTI TROJSTVA.

ENERGIJA ≠ DUHOVNI MOČI NEVIDNEGA ŽIVLJENJA

ENERGIJA in Einsteinova enačba za energijo: E = m · c² ter kvantna fizika najmanjših delčkov ne bosta dovolj za pogled v duhovno nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA. Tudi ČLOVEKA v vesolju si lahko poskusimo predstavljati kot nevidno bitje neomejene DUHOVNO DIMENZIJSKE RAZSEŽNOSTI (D. D. R.) z neomejeno razsežnostjo MOČI nevidnega življenja - to ni kvant in tudi ENERGIJE ne poseduje.

Formulo za duhovno moč nevidnega življenja lahko predstavimo kot

D.M. Ž. = (VEČNA NEVIDNA PRA SVETLOBA PRA IZVORA VOLJE VELIKEGA NEVIDNEGA DUHA ) na eksponent MOČI PRA LJUBEZNI.

Za mnoge bo to katastrofalna izguba »NEBES« ali pa njihov ne-obstoj. Ni enostavno priti do SPOZNANJA o nevidnih stanjih, njihovem obnašanju in njihovi »VSEMOGOČNOSTI«, ki stalno preseneča, ker postaja vedno bolj jasno, da je v nevidnem stanju nevidnega duhovnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA praktično vse mogoče doseči. S temi dejstvi se pri svojem delu ZOZKŽČ znova in znova, dan za dnem neprestano soočam. A kaj, ko vsega tega nimam komu povedati, vse izzveni kot besede JEZUSA KRISTUSA, ko je rekel: »Gledali so, pa niso videli, poslušali so, pa niso slišali.« Rad bi, da bi svet spregledal in spoznal PRA RESNICO PRA IZVORA, ki bi koristila vsem, tudi tistim, kateri so jo s TABUJI prepovedali.

METODA LADA MIHAELA

Metoda Lada Mihaela je dolga zgodba o procesu zagotavljanja in obvladovanja zanesljive kakovosti nevidnega bitja z nevidnim življenjem v nevidnem ČLOVEKU, ki bo še vrsto let burila duhove in premagovala TABUJE, ki niso v prid »MODROSTI«, še manj pa medicinski in ostali znanosti. Niti najmanj ne mislim podcenjevati znanosti in medicine z vsemi dosežki, a kljub temu bi bilo vredno pogledati, kaj se skriva za TABUJI prepovedanih tem. Ali obravnava nevidnega bitja ČLOVEKA nevidnega življenja ni dostojna obravnave na medicinskem in ostalih področjih znanosti? Za obravnavo skrivnosti nevidnih stanj nevidnega življenja ČLOVEKA morda samo znanje ni zadosten in potreben pogoj za odkrivanje teh skrivnosti.

ČLOVEK IN TELO

ČLOVEK in TELO sta dve popolnoma različni stanji, ki ju na noben način ni možno obravnavati na enak način. Tako, kot ne moremo enačiti stanja energije z duhovnim stanjem, kar sicer mnogi počnejo, ker se pri mnogih z energijo vse začne in konča. Nevidno duhovno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA ni stroj, katerega poganja energija; poganja ga neomejena razsežnost MOČI nevidnega življenja z nevidno ISKRO življenja, nevidno svetlobo PRA LJUBEZNI in neomejeno stopnjo inteligenčnega količnika. Moram poudariti, da duhovna energija ne obstaja, čeprav mnogi zmotno govorijo o njej in povzročajo še večjo zmedo pri obravnavi teh stanj.

SNOVNA DELOVNA CELICA IN DUHOVNA CELICA NEVIDNEGA ŽIVLJENJA

Duhovna nevidna celica nevidnega življenja predstavlja najmanjšega nosilca nevidnega življenja z neomejeno razsežnostjo MOČI nevidnega življenja. Za delovanje vidnega snovnega otipljivega telesa sta v akciji SNOVNA DELOVNA celica in DUHOVNA CELICA NEVIDNEGA ŽIVLJENJA. Duhovna nevidna celica nevidnega življenja ČLOVEKA je izredno majhna. Odčitano vrednost (samo kot okvirna informacija zaradi lažje predstave) lahko zabeležim z: D. D. R. = 10 na – 900.000 mm. Snovna delovna celica je mnogo večja, njena odčitana vrednost (samo za okvirno informacijo) znaša: D. D. R. = 10 na – 7mm.

NEVIDNA SVETLOBA NEVIDNEGA ŽIVLJENJA ČLOVEKA JE NAJVEČJA SKRIVNOST ČUDEŽA NEVIDNEGA ŽIVLJENJA

Spremembe so večne in nikoli ne bomo odkrili vseh skrivnosti nevidnega življenja. V tako kratkem prispevku ni mogoče povedati vsega, še posebej, ko gre za nevidna stanja nevidnega življenja. Če je interes, potem se vse spremeni; na razpolago imam zadosti informacij.

POMEMBNO ODKRITJE IN DRAGOCENA PRAKTIČNA IZKUŠNJA:

Pogosto na terapiji – procesu zagotavljanja in obvladovanja zanesljive kakovosti nevidnega življenja ČLOVEKA (ZOZKŽČ) ugotovim: da »ČLOVEKA ni« in da ne »OBSTAJA«, čeprav telo leži pred menoj na terapijski postelji. Če nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA ni, pomeni, da ga je nekdo odstranil in ga trenutno ni na telepatskem ekranu Stvarnika, zato moram prositi na pravi naslov, da se vrne odstranjeno nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA. Vsako zdravljenje oz. zagotavljanje zanesljive kakovosti življenja ČLOVEKA, oziroma dela telesa, je močno ovirano ali celo onemogočeno, če »ČLOVEKA ni in če ne obstaja«.

ŽE UVODOMA JE BILO POVEDANO: 

Da je »VELIKI NEVIDNI DUH« ustvaril velikega ČLOVEKA po svoji podobi, torej po podobi »VELIKEGA NEVIDNEGA DUHA«, zato ČLOVEK ne more biti nič drugega kot le nevidno duhovno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA.

ZASTONJ NJEGOVO ŽIVLJENJE ČLOVEKU, ČE GA NE ODKRIJE.

Postaneš del te PRA RESNICE PRA IZVORA, ko jo dojameš in sprejmeš; sta končno postala tvoja »ISKRA ŽIVLJENJA IN SPOZNANJE«?«

Dojeti in sprejeti to PRA RESNICO PRA IZORA ni lahka in enostavna stvar, kot tudi ne sama skrivnost vidnega in še toliko bolj nevidnega življenja. Mnogim bo življenje prekratko, da bi dojeli to nepojmljivo resnico, čeprav iz nje smo, bivamo in živimo. Tudi moč besed: »IN BESEDA JE MESO POSTALA« je beseda, ki se iz dneva v dan sama dokazuje. Od kod ta moč neomejene razsežnosti nevidnega življenja, od kod ta neomejena neodkrita skrivnost? Tukaj je, med nami in v nas je, pa je nismo sposobni sprejeti in dojeti. Koliko vekov bo še ostalo tako? Ali ŽIVLJENJE ČLOVEKA in SMRT TELESA še vedno krojita največjo uganko sveta?! Poskusite odkriti: so mrtvi res mrtvi in ali so živi res živi? Vam lahko pomagam? Kako lahko trdite, da živite, če pa »NEVIDNEGA ŽIVLJENJA« ne vidite in ne sprejmete in ne priznate - iz česa in kako potem živite? Kako, da »POKOJNI« toliko let po SMRTI še vedno aktivno delujejo na svoje najbližje sedaj živeče na Zemlji? Kako, da imajo tolikšno moč, da njihove »BESEDE iz ONOSTRANSTVA« postanejo tudi danes vidna moč z otipljivo resnico bolezenskega ali kakšnega drugega zdravju škodljivega stanja? Torej, so mrtvi res mrtvi in živi res živi?

KJE V NEVIDNEM VZROKU NEVIDNEGA ŽIVLJENJA ČLOVEKA SE SKRIVA NEVIDNA SMRT?

Ko v nevidnem duhovnem bitju nevidnega življenja ČLOVEKA nastopi v DOLOČENEM času ekstremno visoko število enot (%) »ODSOTNOSTI« tega nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA (na primer (L) 100.000 x na potenco L enot (%), takrat rečemo, »DA GA NI IN DA NE OBSTAJA«! Število enot (%) nam pove, kako daleč je odvedeno nevidno bitje nevidnega življenja ČLOVEKA in kako velika potrebna prošnja sledi pravemu NASLOVNIKU, da se vrne odvzeto stanje nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA.

Če rečemo, da nevidnega bitja življenja ČLOVEKA »NI IN DA NE OBSTAJA«, pomeni, da je telo v smrtni nevarnosti, saj tudi zdravljenje v takem stanju postane zelo ovirano ali celo popolnoma preprečeno.

STANJE prenehanja bivanja (»DA GA NI«) in prenehanje obstoja (»DA NE OBSTAJA«) nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA vam želim predstaviti s praktičnim primerom: št. 34.676, z dne 1. 8. 2018. Samo na kratko bom podal odčitane podatke o katastrofalnem stanju, ki ga napovedujejo nevidni vzroki za osebo iz navedenega primera.

ODČITANI - ODKRITI NEVIDNI VZROKI:

 • V osebi iz navedenega primera nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA ni in ne obstaja (L) 100.000 x na potenco L enot, če L predstavlja vrednost 900.000 milijard enot.
 • Duhovnega stanja epifize, hipofize, talamusa in hipotalamusa ni in ne obstaja 1 milijardo enot.
 • Duhovnega stanja srca ni v ENOSTI TROJSTVA. Duhovno dimenzijska razsežnost srca znaša: d. d. r. = 10 na – (L) na potenco L mm.

Ko so nevidni vzroki odstranjeni, se telesne funkcije povrnejo v normalno stanje. Nevidno stanje nevidnega bitja nevidnega življenja ČLOVEKA je tisto stanje, ki omogoča delovanje telesnih funkcij. Duhovna neomejena razsežnost nevidnega življenja točno ve, kdaj bi se telesnemu srcu iztekel čas delovanja. Pri odpovedih, imenovanih katastrofalne odpovedi, pride do nenadne odpovedi (na primer srca), brez vnaprejšnjega opozorila. Že samo dejstvo, kako nevidno življenje telesu omogoči delovanje, ki sicer sploh ne bi delovalo, bi moralo zanimati vsakogar. Iz primera je razvidno, kako nezanesljivi so vidni vzroki v primerjavi z nevidnimi vzroki, ki so zanesljivi in s točno ponovljivostjo. Vsak nevidni vzrok lahko skriva v sebi večjo ali manjšo verjetnost za odpoved sistema, podsistema ali elementa, zato jih je treba čim prej odstraniti.

ZABELEŽIMO ŠE DVA AKSIOMA, IN SICER:

 • Če vidnega vzroka za nezanesljivo delovanje organa (na primer srca) v telesnih funkcijah ne odkrijemo, še ne pomeni, da »NEVIDNEGA VZROKA NI«.
 • Če VIDNEGA in NEVIDNEGA vzroka za nezanesljivo kakovost delovanja telesa (njegovega podsistema, organa, elementa) ali za nezanesljivo nevidno življenje ČLOVEKA ni, potem tudi nezanesljive kakovosti za delovanje telesa in za nezanesljivo kakovost nevidnega življenja ČLOVEKA ni.

DUHOVNA PISMENOST ČLOVEKA Z NEVIDNIM BITJEM NEVIDNEGA ŽIVLJENJA NIKOLI NE MORE TELESU DATI VEČ, KOT JE TELO SPOSOBNO SPREJETI.

Ljudje se vse preveč zanašamo na telesne zmogljivosti, ki brez duhovne podpore neomejene razsežnosti moči nevidnega življenja ČLOVEKA tega razpoložljivega stanja MOČI v vidnem svetu dogodkov na noben način ne morejo dovolj učinkovito uporabiti razpoložljivih možnosti za bolj zanesljivo kakovost lastnega življenja in življenja drugih. ČLOVEK bi moral TELO povleči v novo preobrazbo, katero je pred 2000 leti napovedal sam Jezus Kristus z besedami apostolom: »Odvrzite telo, ker je izpostavljeno pogubi.«

Velja ugotoviti, da telo, ki ga nosi ČLOVEK, v današnjem času in okolju poseduje na sebi in okoli sebe množico tehnično tehnoloških pomagal, ki sta mu še bolj osiromašila že tako nesrečno dušo in srce brez duhovne zaloge »HRANE – ŽIVEŽA«, ki je skrit v PRA IZVORU PRA RESNICE PRA LJUBEZNI. Škoda, da se ne zavedamo dovolj močno, da bi zmogli v iskreni prošnji doseči stanje PRA LJUBEZNI, brez katere ni mogoče ustvariti SREČNEGA življenja ČLOVEKA.

VI GOVORITE IN BERETE STANJA SNOVNIH BESED, S KATERIMI SE IZRAŽATE NA MNOGE NAČINE V RAZLIČNIH OBLIKAH.

JAZ BEREM NEVIDNE BESEDE IN NEVIDNE VZROKE, ZAPISANE V NEVIDNEM STANJU NEVIDNEGA DUHOVNEGA BITJA NEVIDNEGA ŽIVLJENJA ČLOVEKA. POGOVARJAM SE NA TELEPATSKI NAČIN V JEZIKU PRA LJUBEZNI ENOSTI TROJSTVA.

Hrib 19, Sveti Anton,

6276 Pobegi, avgust 2018

mag. Lado Mihael, univ. dipl ing.