Franc Šturm in izdelek Borea

»Vsi najboljši zdravilci iz preteklosti, med njimi Milka Kadunc, Stane Oblak in Ajra Miška, so pomagali pri obravnavi rakavih bolnikov. In vsi so umrli za rakom. Zelo mladi, premladi. Zaradi njihove smrti smo začeli razmišljati o možnosti obravnave najnevarnejših bolezni z napravo. Želeli smo nadomestiti človeka z izdelkom, ki bo posegal v duhovno telo bolnika brez tveganja za ravnotežje zdravilca, bolniku pa bi ravno tako pomagal. Razvoj zamisli je trajal približno štirideset let. In končno nam je uspelo.« Tako o svoji najnovejši napravi – generatorju biopolja »Borea« – pripoveduje Franc Šturm, raziskovalec biopolja iz Tolmina.

»Naredili smo izdelek, ki se ne more porušiti; tudi če bi se, ne more umreti. Ko umre zelo dober zdravilec, pa ga ni mogoče nadomestiti. Naše naprave lahko izdelujemo industrijsko, tako kot vse druge stroje. Zamisel o izdelavi naprave, ki bo nadomestila zdravilca, je uspela šele, ko smo uspeli v anorgansko materijo vgraditi dovoljšno količino zavesti,« pravi.

Borea posega v duhovno telo bolnika brez tveganja za ravnotežje zdravilca, bolniku pa ravno tako pomaga.

Borea je plod njegovih večdesetletnih radiestezijskih izkušenj, raziskovanja biopolja in proučevanja slovenske kulturne dediščine. Zbrala in popisala sta jo Andrej Pleterski v knjigi Kulturni genom in raziskovalec Pavle Medvešček-Klančar v knjigi Iz nevidne strani neba. Zamisel za izdelavo naprave se je razvila tudi iz študije arheološkega artefakta, ki je bil objavljen v reviji Documenta Praehistorica XLIII (2016), v članku »Labodji voz sončnega božanstva: grške pripovedi in prazgodovinska ikonografija«. Izšel naj bi iz mitske dežele Hiperboreje, odtod tudi skrajšano ime naprave Borea.

Kako Borea deluje? Če prav razumem, tako kot vse vaše naprave: da človeku krepi duhovno moč?

Da. Naprava ustvarja veliko duhovno moč in jo posreduje človeku ali živali, ki jo potrebuje. Zajemamo jo lahko na več načinov. Prek prstov, ki jih položimo na steklene plošče na napravi. S pomočjo misli, če se osredotočimo nanje. Prek rokopisnega zapisa, ki ga položimo v napravo. Ali s pomočjo fotografije osebe, ki jo položimo na steklene plošče naprave. Ta takoj najde človeka, ki je na fotografiji, kjerkoli je. In mu začne vzpostavljati ravnotežje po vseh parametrih, ki jih poznamo za duhovno telo. Proces poteka zelo hitro. Lahko manj kot nekaj minut. Odvisno od tega, koliko je treba uravnotežiti.

Vsi ljudje ne morejo sprejemati enake moči. To je individualno, odvisno je od trenutnega duhovnega stanja in ravnotežja posameznika. Izdelek zazna njegovo trenutno stanje, natančno ve, ali je njegova duhovna moč nizka ali visoka, in ji doda toliko moči, kolikor je lahko človek sprejme v tistem trenutku.

Kako je vse to mogoče? Ali ima naprava vgrajen računalnik, kakšne informacijske sisteme, ki znajo vse to narediti?

Naprava nima nobenega električnega napajanja in nobenih sistemov z umetno inteligenco. Vanjo je vgrajena zavest, ki vse to omogoča. Vgrajevanje zavesti v sisteme pa je bistvo nove tehnologije, ki smo jo imenovali prasila. Uporabljale so jo razvitejše kulture, ki so nekoč že bile na našem planetu. Naprava Borea torej ni umetna inteligenca; vanjo sta vgrajeni zavest in inteligenca v anorganski materiji, medtem ko sta zavest in inteligenca človeka usidrani v organski materiji.

V izdelek je vgrajena velika količina zavesti, ki prihaja iz skupne zavesti. Nosilci zavesti so sestavni elementi naprave, ki učinkujejo kot potenciali moči. Vsi so simboli. Količina zavesti se povečuje s kakovostjo simbolov in z njihovo medsebojno razporeditvijo. Razporeditev simbolov mora biti skladna z algoritmi narave.

V izdelek je vgrajena velika količina zavesti, kar je bistvo nove tehnologije, ki smo jo imenovali prasila.

Vse to daje napravi veliko moč. Učinkuje kot strojna oprema v računalniku ali kot okostje in mišice pri človeku. Simboli na steklenih ploščah pa učinkujejo kot programska oprema pri računalniku ali možgani pri človeku. Nosilca zavesti pa sta oba, tako strojna kot programska oprema. Tudi v tem primeru se pojavljajo enaki vzorci kot v naravi – računalnik, človek, živali in izdelki tehnologije prasile delujejo po istih načelih. Drugače ne more biti, saj gre pri vseh sistemih za enake algoritme.

Kakšno fotografijo osebe damo na napravo, da ji naprava doda duhovno moč?

Fotografijo obraza osebe, ki mora biti v veliki ločljivosti. Ne sme biti nečitljiva ali natisnjena na pisarniškem tiskalniku. Fotografijo damo na steklene plošče injo obrnemo navzgor. Fotografija mora meriti 90 × 64 milimetrov, v točni velikosti steklenih plošč. To razmerje je približno 1 : √2. Pravokotnik s tem razmerjem je resonator oziroma učinkuje kot simbol.

Kakšne izkušnje imate z Boreo?

Dosedanja praksa je pokazala, da je tako mogoče pomagati pri obravnavi bolnikov z rakom, ki se zdravijo s kemoterapijo. Pri kemoterapiji telo izgubi ogromno moči. Če se bolniku pred kemoterapijo doda mnogo več moči, kot je imajo zdravi ljudje, je bo med kemoterapijo sicer veliko izgubil, vendar bo tista, ki bo še ostala, še vedno višja od moči zdravih ljudi. Naprava človeku prek fotografije dodaja moč in količino zavesti in še vse drugo, kar omogoča ravnotežje, kar sproti. Prenos energije je zelo hiter, ravnotežje se sproti uravnava. Ko bolnik dobi toliko duhovne moči, ne čuti neprijetnih posledic kemoterapije in se počuti skoraj normalno. Tako si lahko zagotovi moč ob vsaki kemoterapiji. Naprava Borea pa ne zdravi; za odpravo bolezni je pooblaščen samo zdravnik. Vendar bo ta imel veliko manj dela, če bo skrbel za ljudi z uravnoteženim duhovnim telesom.

Doslej so rakavim bolnikom lahko pomagali zdravilci s svojo duhovno močjo. Rakava bolezen ima določeno entropijo (nered), ki se jo lahko tudi izmeri. Entropija je izjemno visoka, mnogo višja od duhovne moči povprečnih zdravih ljudi in večkrat tudi višja od duhovne moči zdravilca. Zdravilec pa vedno zdravi z močjo, ki jo ima na razpolago. Če pomaga bolniku, ki ima večjo entropijo bolezni, kot je njegova duhovna moč, ga to poruši in lahko zaradi tega umre. Borea je zato lahko v veliko pomoč tudi zdravilcem, ki pomagajo drugim ljudem, saj hitro vzpostavi osnovno ravnotežje in dvigne duhovno moč. Tudi na daljavo, prek fotografije.

Koliko časa pustimo fotografijo na stekleni plošči?

Opazujte svoje počutje, ko je fotografija na stekleni plošči. Pri kroničnih boleznih vam bo povedalo, da se prenos moči lahko izvaja neprekinjeno. Pri preventivni uporabi pa povsem zadostuje le kratek čas. Na primer pol ure ali le nekaj ur dnevno. Če boste aktivirali prenos moči pri preventivni uporabi čez celo noč, bo to preveč. Naprava ima zelo visoko moč; tolikšne moči zdravi ljudje ne potrebujejo. Poleg tega naprava polagoma dviga duhovno moč človeka, kar se ne more premostiti brez reakcij. Poleg težav z nespečnostjo se pojavijo še druge, ki so povezane s čiščenjem morebitnih globokih travm.

Lahko izdelek uporabljamo preventivno?

Da. Boreo lahko uporabimo za pomoč pri vseh kroničnih boleznih. Ali tudi le preventivno. Pri preventivni uporabi naprave preide v človeka zelo velika količina zavesti, kar mu močno poveča tudi intuicijo, razumevanje stvari in dogodkov.

Tatjana Svete

Regulator biopolja Borea