šifra: AKAŠKA KRONIKA

Napovedano mi je bilo, da naj bi nekoč dobila vpogled v akašno kroniko. Kako si lahko odprem pot do nje – ali se to zgodi spontano, ko je človek na to pripravljen in če mu to pripada, ali se je treba v tem izuriti?

Akašni zapisi obstajajo in prav tako vpogled vanje. Vendar pa je treba vedeti, da tega vpogleda nima vsak Zemljan, čeprav si to še tako želi. Želja se izpolni šele, ko oseba toliko dozori oziroma na svoji življenjski poti toliko razširi svojo zavest, da je zmožna služiti vsesplošno dobremu. Ko je ta namen izpolnjen, se tudi odpre pot do akašnih zapisov.

Ta pot se odpira spontano, v skladu s duhovnim napredovanjem osebe. Napredovanje pa je odvisno od njenega dela na sebi. To delo pa spodbujajo vsakodnevni življenjski izzivi, ki niso vedno lahki in čestokrat terjajo veliko truda, da jih oseba lahko razreši v skladu z njihovo namembnostjo. Če ne doume namena izziva, se ta ponavlja v presledkih toliko časa, dokler oseba ne doume, zakaj se ji to dogaja. Ko pride do tega razumevanja ali spoznanja, nastopi čas razreševanja izziva, ki ima točno določen namen – vpogled v novo spoznanje in posledično njegova vestna uporaba vedno, kadar mu lahko služi za nadaljnje napredovanje ali širjenje zavesti.

Delo na sebi terja od vsakogar veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. Zgodi pa se lahko, da je vztrajnost nepravilno uporabljena in takrat ne podari želenih rezultatov. Če želja ni v skladu z namenom, zaradi katerega se je izziv pojavil, je povsem umljivo, da vztrajnost ne bo prinesla pričakovanih rezultatov. Rezultat se vedno pojavi kot skladnost med izzivom in namenom.

Delo na sebi je tisto sredstvo, ki odpira pot do akašnih zapisov, pot v resnico. Izzivi vsakdanjega življenja pa človeku nudijo vse možnosti, da to pot postopoma bolj ali manj uspešno prehodi. Obstajajo ljudje, ki so to pot že prehodili in ti s pomočjo lastnih izkušenj lahko podpirajo iskalca vpogleda v te zapise. Zavedati pa se je treba, da je ta pot edinstvena za vsakega posameznika. Kdor jo je prehodil, naj ne bi od učenca zahteval, da dela enake korake, kot jih je delal sam. To bi bila prevara, ki ne bi razrešila tega, kar drugi človek mora razrešiti pri sebi, da iz teme lahko vstopa v svetlobo vedenja, v svetlobo resnice. Resnica je ena, a do nje vodi toliko poti kot je ljudi.

Bodi pozorna na to, kaj ti vsakodnevno življenje polaga na življenjsko pot kot izziv. Prepoznaj izziv, oglej si ga, in če je le mogoče, pristopi k razreševanju z največjo obilico ljubezni – energije, ki zmore razrešiti čisto vse, s čimer se sreča oziroma kar ni v skladu z njeno blagodejno, odrešujočo vibracijo. Delo na sebi ti bo odprlo vpogled še v marsikaj in zato le pogumno naprej. Srečno!